Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Kan du se dig selv som daglig leder af et mindre team? Har du de lederkompetencer vi søger? Så har du chancen nu!

Psykiatrisk område søger pr. d. 1. juni 2019 en ledende hjemmesygeplejerske af distriktspsykiatrien Ikaarssarfik i Nuuk.

I distriktspsykiatrien er der ansat 2 sygeplejersker og 2 psykiatriassistenter, der vægter god koordinering, selvstændighed, faglighed, arbejdsglæde, tydelighed, respekt, omsorg og samarbejde højt. 

Som leder af distriktspsykiatrien har du i samarbejde med afdelingslægen ansvaret for pleje og behandling af de 160 patienter der er tilknyttet distriktspsykiatrien i Nuuk. 

Den distriktspsykiatriske pleje og behandling er i udvikling:

 • Vi arbejder tværfagligt således at patienterne oplever sammenhængende pleje og behandlingsforløb på tværs af sektorer
 • Vi har fokus på ekstra støtte i perioder til sårbare patienter, for at forebygge tilbagefald og indlæggelse
 • Vi afholder behandlingskonferencer og involverer patienterne og deres netværk, så de har mulighed for at tage medansvar for deres behandling
 • Vi har fokus på psykoedukation individuelt og i grupper 
 • Vi har fokus på at kvalitetssikre arbejdsgange således at patientsikkerheden er høj
 • Vi uddanner kommende sygeplejersker og sundhedsassistenter
 • Vi giver støtte og supervision til vores kollegaer der arbejder med psykiatri i regionerne i resten af Grønland

 

Vi leder efter disse kvalifikationer:

 • Du er uddannet og har autorisation som sygeplejerske
 • Du har en specialuddannelse i psykiatri og/ eller en videreuddannelse indenfor sygepleje, sundhed, ledelse eller pædagogik
 • Du har erfaring fra arbejdet i psykiatrien og du brænder for ledelse

 

Derudover har du fokus på og er optaget af:

 • At påtage dig et lederskab for vores team
 • Skabe fornyelse og kvalitet i plejen og behandlingen i samarbejde med afdelingslægen
 • At være tydelig i din kommunikation således du kan formidle budskaber til hver enkelt
 • Udvise ro, skabe tryghed og løse konflikter når de opstår
 • Træffe beslutninger, lede personalegruppen og engagerer dig i hverdagen
 • Lede opgaver, opretholde standarder og løse opgaver med godt resultat til følge

 

Hvem er vi?

Distriktspsykiatrien er en del af psykiatrisk område. I området er der ansat ca. 50 medarbejdere. Psykiatrisk område består ud over distriktspsykiatrien af et ambulatorie med læger, psykologer, tolke og socialrådgiver, et sengeafsnit med plads til 12 patienter og en terapifunktion.  Du refererer i dit daglige arbejde til den ledende oversygeplejerske og indgår i områdets ledergrupper.

 

Vi tilbyder et job:

 • Hvor arbejdstiden er fra mandag til fredag, uden weekendvagter.
 • Hvor der er gode muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt
 • Der er månedlig tværfaglig undervisning, samt mulighed for faglig sparring og supervision med andre ledere i området
 • Hvor der tilrettelægges grundig introduktion i forbindelse med tiltrædelse
 • Hvor der er mulighed for at søge kursusfond for midler til kompetenceudvikling
 • Hvor der kan søges feriefrirejse til dig og evt. familie hvert 2. år fra feriefond
 • Hvor der er mulighed for deltagelse i patientledsagerordning

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201904155

 

Ansøgningsfrist: d. 20. maj 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Ann B.  Kjeldsen på tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL

                                

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på personale@peqqik.gl

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.