Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Kan du lide at arbejde bredt klinisk og tværfagligt med en dagligdag, der ikke er ens, så søg her

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job som sygeplejerske ti Narsaq, og vi har lige nu to ledige stillinger:

 1. Med start d. 1. januar 2020 i et vikariat af 3 måneders varighed
 2. Med start d. 1. februar 2020 i en fast stilling

Narsaq Sundhedscenter er en dejlig lille arbejdsplads med ca. 23 ansatte og servicerer en befolkning på knapt 1450 indbyggere samt 2 bygder, Qassiarsuk og Narsarsuaq.

Arbejdsområderne dækker vidt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejder så som gipsning, sårskift og lign. Sundhedsfaglig personale har forskellige ansvarsområder

Narsaq har plads til 12 patienter og det er byens eneste modtager afdeling, hvilket betyder det, at det er et meget blandet patientklientel, man modtager.

Du vil komme til at deltage i vagtdækningen i form af weekendvagter, dagvagter/aftenvagter med tilkald efterfølgende.

I samarbejde med det øvrige plejepersonale, vil du være ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen.

Du vil komme til at arbejde i en fremmed kultur, hvor arbejdssproget er dansk.

 

Selve sundhedscentret består af

 • 1 sengeafdeling med 12 pladser
 • 1 -2 lægekonsultationer
 • Skadestue
 • Apotek
 • Laboratorium
 • Røntgen
 • Funktioner som livsstil, TB, graviditeter
 • Sundhedspleje og hjemmepleje
 • Ambulance/portør funktion
 • Konsultationer i bygderne Narsarsuaq og Qassiarsuk

 

Personalet er sammensat af

 • 1 – 2 regionslæge
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 3 sygeplejersker
 • 5 sundhedsassistenter/sundhedsmedhjælper
 • 5 afdelingsmedhjælpere
 • 2 tolke/kontorassistenter
 • 2 portører
 • 2 lægesekretærer

 

Ønskede faglige som menneskelige kvalifikationer

 • Mod på en arbejdsdag, hvor du fagligt spænder vidt
 • Bred erfaring eller skadestueerfaring
 • Mangfoldighed, tålmodighed, rummelighed og selvironi
 • Lyst til at være en del af et lille samfund, hvor folk vil hinanden på den gode måde

 

Vi vil tilbyde dig

 • Fagligt udfordrende arbejde
 • Gode kollegaer på et lille dejligt sundhedscenter
 • Et spændende arbejde, hvor du får lov til at arbejde med både indlagte og ambulante patienter

 

Sygdomstilfælde som ikke kan behandles færdig eller skal have specialbehandling overflyttes til andre sygehuse som regionssygehuset i Qaqortoq, landshospitalet i Nuuk eller til specialafdelinger i Danmark.

Narsaq ligger i Sundhedsregionen Kujataa kun 45 min sejlads fra Qaqortoq, i smukke syd Grønland, hvor sundhedscentret betjener omkring 1450 borgere i alle aldre.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911436  

 

Ansøgningsfrist: d. 18. december 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail ikc@peqqik.gl eller telefon +299 64 22 11 efter kl. 13 dansk tid

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.