Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Indkøber med stort kundeservicegen til Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenets Indkøbsafdeling som hører under Staben for Økonomi søger en ny kollega til operationelt indkøb og varetagelse af afdelingens landsdækkende ”kundeservicefunktion”.

Afdelingen har indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen som ansvarsområde. Målet er at skabe optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser med henblik på realisering af besparelsespotentialet.

Som indkøber skal du målrettet arbejde med forsyningssikkerhed gennem indkøb og lagerføring af korrekte mængder og nødvendigt varesortiment til at imødekomme efterspørgslen.

På baggrund af din sans for struktur, planlægning og overblik arbejder du proaktivt og løsningsorienteret – Typisk på områder specielt for et sundhedsvæsen, hvor behov løbende skifter og kan opstå akut.

Vi tilbyder:

En stilling med en omskifteligt hverdag og stor driftsmæssig betydning samt god indflydelse på planlægningen af egne opgaver. Al opgaveløsning knyttet til indkøb tager udgangspunkt i et mangeårigt indkøbsfællesskab med én fast offentlig dansk samarbejdspartner.

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

 • Indkøb af forbrugsvarer, indkøbskoordinering og -planlægning
 • Opfølgning på ordre og sikring af leverancer
 • Sortimentsfastsættelse
 • Håndhævelse af indkøbspolitik, retningslinjer og procedure i relation til indkøb
 • Fakturabehandling
 • Behandling af interne kundeservicehenvendelser og daglig kommunikation med afdelingens samarbejdspartner i Danmark
 • Diverse ad hoc opgaver knyttet til Indkøbsafdelingens arbejdsområde

Vi søger en kollega, som:

 • Har en relevant uddannelse og/eller nogle års erfaring fra en lignende stilling
 • Er udadvendt, opsøgende og logisk tænkende
 • Er typen der naturligt tager ansvar for at opgaver bliver løst og følger ting til dørs
 • Trives med ansvar og en stor kontaktflade
 • Taler og skriver dansk på højt niveau. Dobbeltsproget dansk/grønlandsk er en fordel, men ikke et krav

Vi lægger i høj grad vægt på din personlighed og vores tro på, om du kan løfte eller lære at løfte opgaverne og har en stor portion mod på dette.

Om os:
 • Du bliver en del af en spændende afdeling i udvikling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og altafgørende i den daglige drift.
 • Afdelingen lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af afdelingens opgaver og udvikling af afdelingen generelt. Afdelingen har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kollegaer.
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 6 Stabsfunktioner.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. december 2022

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Stabschef for Økonomi Ann Kelsen på tlf. (+299) 34 45 77 eller på e-mail: ANKE@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022

Søg denne stilling