Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Har du styr på økonomi, tal og data? Så har vi jobbet til dig

Du får en spændende stilling, hvor du har styr på økonomien, sikre at datagrundlaget er i orden, sætte økonomiske mål og følge op på disse, samt hele tiden have et godt blik på hvordan udviklingen sker i sundhedsregionen.

Du vil være fysisk placeret på regionssygehuset i regionsbyen Qaqortoq, og referer direkte til regionsledelsen i en stabsfunktion. Sundhedsregionen ledes af en ledende regionssygeplejerske og en ledende regionslæge. Dit ledelsesområde vil omhandle driftsområdet i tæt samarbejde med både regionsledelsen samt vores servicedriftsleder, som vil være din sideordnede i staben.

Du vil primært blive ansvarlig for

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Løbende lønopfølgning og fremmødekorrektion af sundhedsregionens ansatte
 • Løbende aktivitets- og produktionsopfølgning/registrering
 • Gennemgang af lønforhold
 • Daglig sparring med regionsledelsen
 • Løbende sparring med den centrale økonomi- og planlægningsafdeling
 • Medansvarlig for indgåelse af eksterne aftaler og kontrakter, der er tilknyttet serviceområde i samarbejde med Regionsledelsen
 • Medansvarlig for at funktioner i driftsområdet fungerer – eks. pasning af telefonen samt ved håndtering af patient rejser i regionen

 

Vi søger en økonomiskdriftsleder, som

 • Har en økonomisk teoretisk baggrund som f.eks. akademiøkonom
 • Har kendskab/erfaring med økonomi- og aktivitetsstyring
 • Kan koordinere opgaver i relation til budgetlægning og budgetkontrol
 • Har evne til at skabe overblik og strukturere opgaver, da du også vil være primærperson omkring IT- udstyr i regionen i samarbejde med regionsledelsen samt IT- afdelingen i Nuuk
 • Har erfaring/kendskab til XAL - IRIS
 • Kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt med andre i organisationen
 • Er interesseret i ledelse og kan arbejde proaktivt

 

Vi tilbyder dig

 • Et job med stor selvstændighed
 • Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Et uformelt og godt miljø, hvor der tages ansvar for opgaver og kollegaer

 

Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911427

 

Ansøgningsfrist: d. 15. december 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11; e-mail: IKC@PEQQIK.GL eller ved ledende Regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller mail EFAO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.