Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger ergoterapeut/fysioterapeut/pædagog til Psykiatrisk Terapi

En stilling som ergoterapeut, fysioterapeut, eller pædagog ved Psykiatrisk Terapi er ledig til besættelse 1. april 2018, eller efter nærmere aftale.

 

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

 

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling. Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager ligeledes op til 7 dagpatienter i dagforløb.

 

Afdelingen modtager patienter hovedsagligt fra 17 år og op efter med psykiatriske lidelser så som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, angst og fobier. I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter. Psykiatrisk Terapi har et meget tæt samarbejde med afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter. Terapien leverer også ydelser i afdelingen.

 

Der er normeret 4 stillinger i psykiatrisk terapi. I terapien er der fokus på vurdering, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder med henblik på opøvelse af funktionsevne, observationer, netværksarbejde, relations-opbygning gennem kontaktpersonsordningen, støttende samtaler samt meningsfulde og målrettede aktiviteter. Der sættes også fokus på fysisk aktivitet, for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre saneintegration i arbejdet med at nedbringe risikoen for vold og tvang.

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både virke selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med pædagoger.

 

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Vi arbejder såvel tvær- som monofaglig med såvel individuelle patienter som i grupper. Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både faglig- og personlig involvering.

 

 

Vi kan tilbyde:

 • Et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper
 • Relations-arbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud
 • Et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, teste og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter og hobbyaktiviteter
 • Løbende supervision
 • Konflikthåndteringskursus to gange årligt

 

Vi forventer:

 • At du er uddannet ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog
 • At du har psykiatrisk viden og erfaring
 • At du er engageret, udadvendt, fleksibel, har let ved at etablere kontakt og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper
 • At du er selvstændig og kan tilrettelægge dit eget arbejde
 • At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen
 • At du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud

 

 

Statsborgerskab:
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

 

Rejse og boligforhold:
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

Ansøgning:
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802083)

 

Ansøgningsfrist: 22. februar 2018

 

 

Kontakt:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske, Ann Birkekær Kjeldsen, på telefon (+299) 34 48 12, eller på mail ABKJ@PEQQIK.GL. Eller til leder af den Psykiatriske Terapi, Halie Overvad, på telefon: (+299) 34 48 17 eller på mail HAOV@PEQQIK.GL. Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring efter 12.30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent, Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.