Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Fysioterapeut til Region Avannaa og Qaasuitsup Kommune

Sundhedsregion Avannaa og Qaasuitsup Kommune søger en fysioterapeut til en tværsektoriel stilling i Upernavik. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Fysioterapeutens faglige opgaver ligger både ved Upernavik Sundhedscenter og i det kommunale regi.

Du skal have mod på at blive fagligt udfordret, samt lyst til at gå ind i en nyoprettet stilling, hvor du selv vil få stor indflydelse på arbejdsgangen. Du skal være innovativ og samarbejdsvillig i forbindelse med at udvikle, udforske og afprøve mulighederne i denne kombinerede stilling.

Du skal på sundhedscentret stå for genoptræning og rehabilitering af indlagte såvel som ambulante patienter.

Du er en gennemgående person i det videre rehabiliteringsforløb, og er med til at sikre, at overgangen fra sundhedsvæsenet til det sociale område bliver så gnidningsløst som muligt.

Du er behandlingsansvarlig i begge sektorer, og er dermed med til at sikre et sammenhængende forløb.

Du skal i samarbejde med hjemmeboende borgere iværksætte den nødvendige intervention, så borgeren er selvhjulpen i størst muligt omfang, og opnår højst mulig livskvalitet. Målgruppen er borgere i alle aldre.

Din intervention kan omfatte undersøgelse, vurdering, behandling, træning, hjemmebesøg med vejledning og vurdering af behov for hjælpemidler og/eller boligændringer samt undervisning i forflytninger og udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser for de borgere, der skal have hjælp.

Du står for indkøb og implementering af hjælpemidler samt iværksættelse af godkendte boligændringer.

Du vil have gode muligheder for sparring med fysioterapeutkolleger i Ilulissat og med afdelingslederen for terapeutteamet i Nuuk.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen.

 

Ansættelsen er i sundhedsvæsenet Region Avannaa, Upernavik Sundhedscenter, men funktionen er i en samarbejdsaftale med Qaasuitsup Kommune med en 50/50 arbejdsfordeling.

 

KVALIFIKATIONER:

  • Autorisation som fysioterapeut
  • Gerne et par års erfaring

  

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler og overenskomst.


Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201803123)

 

Ansøgningsfrist: 25. marts 2018

 

KONTAKT:
Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Najannguaq Berthelsen på tlf.: +299 96 12 11 eller på mail: NAJB@PEQQIK.GL. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse.

 

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan ske ved henvendelse til Personaleadministrationen på tlf.: +299 34 46 81 eller på mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.