Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren leder inden for koordinering til Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Har du ledelsesmæssig erfaring samt en analytisk tilgang til udvikling og ledelse? Så har vi brug for dig!

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en ambitiøs og udviklingsorienteret stabsleder til en nyoprettet afdeling for forløbskoordinering.

En af afdelingens kerneopgaver er, at sikre en effektiv koordinering af de ca. 5000 årlige patientrejser til og fra behandling i Grønland. Derudover er afdelingen ansvarlig for koordineringen af patienternes rejse og ophold under behandling, samt ansvarlig for driften af patienthotellet i Nuuk.

Afdelingen er således et vigtigt bindeled imellem regionerne og de kliniske områder på Dronning Ingrids Hospital.     

 

Om stillingen

Som overordnet ansvarlig leder for Forløbskoordineringen vil du bl.a. skulle videreudvikle og forbedre patient- og rejsekoordineringen samt patienthotellets bidrag til at skabe mere sammenhængende Sundhedsvæsen for patienterne.

Du vil få et stort medansvar i at bygge afdelingen op, og du skal som leder sikre både effektiviseringer og trivsel. Ledelsesmæssigt vil du få overordnet personaleansvar for ca. 35 medarbejdere fordelt i de tre afdelinger: patient- og rejsekoordineringen, patienthotellet i Nuuk samt sekretærgruppen.

Derudover vil dine opgaver bl.a. være:

 • Løbende organisations-, medarbejder- og ledelsesudvikling med afsæt i organisationens strategier og mål
 • Overordnet styring og udvikling af patient- og rejsekoordineringen
 • Overordnet styring og udvikling af patienthotellet
 • Overordnet styring og udvikling af sekretær-området på DIH
 • Overordnet ansvarlig for budgetstyring i afdelingen

 

Om dig
Vi søger en innovativ og ambitiøs leder, som samtidig evner at stoppe op og tage bestik at situationen. Du skal således sikre både udvikling af afdelingen og en sikker og effektiv drift. Du skal have fokus på udviklingen af staben i et tværfagligt perspektiv og sikre velfungerende samarbejdsflader med det resterende sundhedsvæsen.

Derudover ser vi gerne, at du:

 • Har relevant videregående uddannelse og solid ledelseserfaring, samt kan levere tydelig ledelse gennem sparring, inddragelse og tværfaglighed
 • Har flair for god og dialogskabende kommunikation
 • Har kendskab til eller erfaring med lean-ledelse og /eller projektstyring
 • Har sans for økonomi
 • Har kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en fordel
 • Kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø og har viden om grønlandske forhold

 

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling, hvor du som leder vil få en central rolle i opbygningen og videreudviklingen af en helt ny afdeling. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder, og blive en del af et hold af engagerede og inspirerende kollegaer. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.  

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon +299 48 35 01 eller pr. mail: mamn@peqqik.gl

Ansøgningsfrist: d. 27 september 2019

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 40

Tiltrædelse: 1. december 2019 eller efter aftale.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til tiltrædelsestidspunktets gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem