Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Dynamisk projektchef/lægefaglig centerchef søges til Steno Diabetes Center Grønland, Nuuk

Vil du være med til at etablere og drive et nyt videns-, udviklings- og behandlingscenter for diabetes- og livsstilsygdomme i Grønland? Et center, som skal være drivkraften bag en styrket diabetes- og livsstilsbehandling til gavn for alle borgere i landet? Så er det dig, som Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger som projektchef/lægefaglig centerchef til det nye Steno Diabetes Center Grønland (SDCG), som er under planlægning.

 

Som lægefaglig centerchef for SDCG bliver du en del af en to-personers centerledelse; en lægefaglig centerchef og en administrativ centerchef. Sammen skal I etablere, drive og udvikle Steno Diabetes Center Grønland.

 

Arbejdet med at etablere SDCG er i planlægningsfasen. Visionsoplægget for centeret blev godkendt i november 2018 af Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fondens bestyrelse. En drejebog med uddybning og plan for implementering af visionen er aktuelt under udarbejdelse. Centeret forventes at blive etableret medio 2020 forudsat, at drejebogen godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden i foråret 2020.

 

Stillingen som projektchef/lægefaglig centerchef opslås nu for at sikre størst mulig kontinuitet i overgangen fra det forberedende arbejde til etablering af det planlagte center. Projektchefen indgår i det forberedende arbejde med drejebogen og overgår til funktionen som centerchef under forudsætning af drejebogens godkendelse.

 

Centeret skal i tæt samarbejde med det øvrige Sundhedsvæsen udvikle og tilbyde aktiviteter, som kommer alle borgere i landet til gavn uanset bopæl. Et centralt og bærende element for at virkeliggøre visionen er en styrket telemedicinsk indsats og infrastruktur.

 

Projektchefen indgår i udviklingen af og deltager i drejebogsfasen i projektsekretariatet, herunder deltager i relevante arbejdsfora og møder. Projektchefen vil referere til Sundhedsledelsen.

 

Ved centerets etablering nedsættes en bestyrelse for SDCG, som varetager det overordnede strategiske arbejde og som er ansvarlig for centerets samlede budget. Centerledelsen, hvori de to ledere er ligestillede, vil i det daglige referere til Sundhedsledelsen. For så vidt angår centerets strategiske arbejde og indsatser finansieret af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, vil centerledelsen referere til SDCG’s bestyrelse.

 

Centeret vil blive placeret i Nuuk. Indtil centerets fysiske rammer er på plads, vil centerledelsen have til huse i midlertidige lokaler i Nuuk.

 

Visionsoplægget for Steno Diabetes Center Grønland kan ses på https://steno.dk/centre/steno-diabetes-center-groenland/

 

I tæt samarbejde med den administrative centerchef bliver dine arbejdsopgaver at:

  • Sætte retning for centeret og dets aktiviteter på baggrund af drejebogen
  • Opstarte og opbygge organisationen i centeret under hensyn til høj faglighed, uddannelse, udvikling, kvalitet og forskning.
  • Sikre engagement, medinddragelse af samarbejdspartnere og personale samt et højt informationsniveau både i og uden for organisationen.
  • Deltage aktivt i planlægningen af det kommende Steno Diabetes Center, Grønland.
  • Arbejde med tværgående samarbejde
  • Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Sundhedsvæsenets øvrige ledelser, såsom regionsledelser, områdeledelser og Sundhedsledelsen.

 

 

Hvem er du?

Du ser udvikling og muligheder i alt og kan drive projekter. Det er vigtigt at du er åben, positiv og har et stort engagement. Du skal have ledelseserfaring og stor interesse for udvikling og kunne omsætte din høje faglige viden i den daglige drift af centeret, samt i udviklingsprojekter og i forskning. Du skal kunne overholde deadlines og derfor kunne prioritere og strukturere dine arbejdsopgaver og formidle på tværs af både geografiske, faglige og politiske grænser. Du tør tage ansvar og sætte retning og alligevel sikre, at alle er med dig.

Du er uddannet cand. med. og har som færdiguddannet læge arbejdet med patienter med diabetes, KOL og hypertension, gerne i Grønland. Ansøgere med forskningsmæssig erfaring indenfor området vil blive prioriteret.

På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er en uformel og munter person, som har lyst til at arbejde sammen med engagerede kolleger, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.

Kendskab til og erfaring fra Grønland vil være at foretrække.

 

Stillingen er ledig til besættelse 01.02.2020 eller efter aftale.

 

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

 

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til

Styrelseschef Malene M. Nielsen, mail: mamn@peqqik.gl, telefon: +299 48 35 01

 

Ansøgningsfrist 20/01/2020

Ansøgningen skal stiles til styrelseschef Malene M. Nielsen elektronisk via http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201912574

 

Ansættelsessamtaler forventes i uge 4 eller i starten af uge 5

Ansøgeren skal være forberedt på evt. at gennemføre en personlighedstest, og efter aftale med ansøgeren vil vi indhente referencer.