Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Dygtige social- og/eller sundhedsassistenter søges til medicinsk sengeafsnit, M1/M2

Vil du være medspiller i et team med andre faggrupper hvor helhedsorienteret sygepleje prioriteres højt?

 

Vi søger kompetente sundhedsassistenter/social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i medicinsk sengeafsnit M1/M2 med tiltrædelse d. 1. juli 2018 eller efter aftale.

 

Patienter fra hele Grønland
Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

M1 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for infektionsmedicin, onkologi og medicinsk gastroenterologi. M2 har 16 sengepladser, her under 8 børnesengepladser, og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for nefrologi og pædiatri.

 

Her bliver du medspiller i et tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder en stilling i et tværfagligt samarbejde, og hvor du er medspiller i et team med andre faggrupper i plejen omkring den enkelte patient. Herudover tilbyder vi følgende:

 • Løbende introduktion til et bredt medicinsk speciale
 • Fokus på sundhedsassistenternes kompetenceudvikling og rolle i afdelingen
 • Tid til patinterne og en helhedsorienteret sygepleje
 • Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum
 • Godt kollegaskab og ”ryk en balle, der er plads til alle” attitude
 • Et afsnit med stor fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen
 • En aktiv personaleforening, der udbyder alt fra sejlture til vinsmagninger og yoga

 

Du er engageret og tager medansvar
Det er vigtigt at du er engageret og brænder for dit faglige arbejde. Som medspiller i et tværfagligt arbejde er det vigtigt, at du også tager medansvar og bidrager positivt til et godt samarbejde. Herudover forventer vi følgende:

 • Du tager medansvar for kvalitetssikring og sygeplejefaglig udvikling
 • Du brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement
 • Du trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet kold i travle arbejdssituationer
 • Du forholder dig positivt undrende til hverdagens udfordringer

 

Moderne og veludstyret landshospital
Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser og et Intermediært afsnit på 6 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område. Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere.

 

Du kan læse mere om organiseringen af Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om nogle af de tidligere ansattes erfaring med at flytte og arbejde i Grønland.

 

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid
Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst og regler.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201805217)

 

Ansøgningsfrist: 22. maj 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske på M1 Charlotte Mørup Olsen på tlf. (+299) 34 48 22 (efter kl. 13 dansk tid) eller på e-mail: CHMO@PEQQIK.GL. Eller konstitueret afdelingssygeplejerske på M2 Lotte Steffensen på tlf. (+299) 34 43 21 (efter kl. 13 dansk tid) eller på e-mail: LOTT@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL.
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.