Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Du nu mulighed for en anderledes udfordring hvor du er med til at sikre optimale patientforløb

Patient- og Rejsekoordineringen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk står overfor for nye, spændende opgaver, hvor det kirurgiske og medicinske område fusioneres pr 1. januar 2020, under den nye stab ”Forløbskoordineringen”.

Derfor søger vi 2 ambitiøse patientkoordinatorer primært til det medicinske område, med kerneopgave at indkalde medicinske patienter.

Vi ønsker, at du kan tiltræde snarest eller efter aftale.

I Afd. for Patientkoordinering vil du i samarbejde med de visiterende overlæger få et medansvar for indkaldelse af patienter, samt planlægning og koordinering af daglige behandlingsforløb, projekter, og specialister. Det er din opgave at sikre at arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og ressourceforbruget planlægges, koordineres og styres effektivt indenfor primært medicinske område. 

Vi har fokus på at sikre effektiv og professionel koordinerede patientforløb, og måske er du vores nye kollega.

Vi forventer, at du

 • Har en sundhedsfaglig uddannelse
 • Er fagligt velfunderet, gerne indenfor medicinske område
 • Har interesse indenfor                    det administrative felt, herunder tilrettelæggelse af undersøgelser og behandlingsforløb, administration af henvisninger og indkaldelse af patienter
 • Har indsigt i geografiske forhold og infrastruktur, der influerer på patientforløbene
 • Har indsigt i Det Grønlandske Sundhedsvæsenet
 • Har lyst til at gøre en forskel og brænder for at sikre patienterne professionelle forløb 
 • Har flair for IT, herunder vores elektroniske patientjournal COSMIC
 • Har det godt med at have en central rolle i en organisation, med bred tværfaglige samarbejdspartnere
 • Er omstillingsparat, detaljeorienteret med et skarpt blik på helheden, handlekraftig, og med gode samarbejdsevner.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk/dansk

Afdelingen består af 6 patientkoordinatorer, 5 rejsekoordinatorer, 1 masterplans koordinator og en afdelingsleder.

Afdelingens arbejdsopgaver består bl.a. af

 • Indkaldelse af primært af medicinske patienter, samt planlægning af hele behandlingsforløbet af disse
 • Indkaldelse af patienter fra kysten og Nuuk
 • Indkaldelse af patienter til snarlig undersøgelse/behandling, samt ventelisteafvikling
 • Indkaldelse af patienter til projekter, dvs. fokuserede forløb med et specifik speciale. Vi tilbyder:
 • En afdeling i rivende udvikling, hvor du har mulighed for at have stor medindflydelse
 • Dagarbejde (kl. 8:00-16:00)
 • Selvstændigt arbejde i et energisk og friskt team
 • Engagerede og kompetente kollegaer

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Hvis du er sygeplejerske er ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911435

 

Ansøgningsfrist: d. 12. december 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingsleder for Kirurgisk Patient- og Rejsekoordineringen Pipaluk Th. Fleischer på e-mail PITH@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL
 

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.