Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Dronning Ingrids Hospital søger lægesekretær til kirurgisk sekretariat

2 stillinger som lægesekretærer på Kirurgisk sekretariat, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er ledig til besættelse pr. 1. juli eller efter aftale.

Vi leder efter en uddannet lægesekretær, der

  • arbejder hjemmevant på en computer
  • kan bevare roen, også når tingene går stærkt
  • er glad, stabil og nem at arbejde sammen med
  • er fleksibel og omstillingsparat

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk, men det er ikke en betingelse.

Vi kan tilbyde:

  • en spændende og udfordrende arbejdsplads med rig mulighed for udvikling
  • Vi benytter EPJ systemet Cosmic
  • dækning af mange specialer: ortopæd-, parenkym/Urologi -, gynæk./obstre- , ØNH-, og plastik-kirurgi
  • dygtige, fleksible og humørfyldte kolleger
  • en aktiv personaleforening, der arrangerer sejlture, sammenkomster m.v.

Vi har turnusordning med søndagsvagter, så du kan forvente at have vagt ca. hver tredje eller fjerde uge.

Du vil blive en del af et godt og velfungerende team med stabile og positive kolleger på tværs af faggrupper.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og øvrige ansættelsesvilkår følger den til enhver gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og AK for lægesekretærer. Find din overenskomst her http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Da stillingerne kræver arbejdstilladelse for ikke hjemmehørende personer, tages der forbehold for, at ansættelsen kan blive tidsbegrænset med eventuel mulighed for forlængelse.

 

Rejse og boligforhold
Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland.


Der kan til stillingen anvises personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra http://www.gjob.gl/Om-HR/Ansaettelse

 

Ansøgningsfrist: 21.06.2017

 

Yderligere information:
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende lægesekretær Lone Rohde, Kirurgisk sekretariat e-mail loro@peqqik.gl eller tlf. +299 34 43 52                                

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan indhentes ved Personaleadministrationen, Birgithe Heinrich e-mail bhen@peqqik.gl eller tlf. +299 34 43 82