Gå til hovedindhold
169

Dette jobopslag er udløbet

Cheflæge, Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen (SHV) arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Og nu har vi brug for dine kompetencer.

Cheflægen sætter retningen for prioriteringen af de lægefaglige opgaver, og sammen med Chefsygeplejersken og Direktøren, sættes de overordnede prioriteringer for udviklingen af det samlede sundhedsvæsen i Grønland.
SHV er landsdækkende og varetager en bred vifte af varierede og mangfoldige sundhedsopgaver. Herunder alle opgaver på det primære sundhedsområde (Primary Health Care), de specialiserede behandlingsopgaver på sygehusene, de præhospitale opgaver, Landstandplejen og apoteksvirksomhed. De specialiserede opgaver omfatter både somatik og psykiatri.

Sundhedsledelsen er den øverste ledelse af SHV. Sundhedsledelsen udgøres af Direktøren, Chefsygeplejersken og Cheflægen. Sundhedsledelsen varetager i fællesskab den overordnede ledelse, koordinering og samordning af alle sundhedsvæsenets opgaver. Dette inkluderer alle aspekter af behandling, pleje, udvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering.

Sundhedsledelsen er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation i SHV – hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af lægerne. 

Stillingen som Cheflæge er uden klinisk virke. Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med Departementet for Sundhed, det politisk-administrative system og Landslægeembedet.

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret i Nuuk med en del rejseaktivitet.
Samlet er der ca. 1600 medarbejdere i SHV, heraf ca. 120 læger. Sundhedsledelsen er økonomisk ansvarlig for et årligt budget på ca. 1.5 mia. kr.

SHV omfatter Landshospitalet i Nuuk inkl. Lægeklinikken, 4 regionssygehuse, 11 sundhedscentre og 56 sundhedsstationer/bygdekonsultationer fordelt over hele Grønland samt Det grønlandske Patienthjem i København.

Du kan læse mere om SHV´s organisationsplan HER
Link til stillings- og funktionsbeskrivelse HER  

Vi søger dig, der:

 • Kan sætte den sundhedsfaglige retning for sundhedsvæsenet i samarbejde med Chefsygeplejersken og Direktøren
 • Evner at kunne gå ind og sikre implementering af faglige ændringer i sundhedsvæsenet
 • Er bredt fagligt orienteret og interesseret i at gå ind i alle sundhedsfaglige områder
 • Er åbensindet, samarbejdende, fleksibel og kommunikerende
 • Kan håndtere krydspres - og kan prioritere opgaver og ressourcer bevidst og klogt
 • Kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Har dansk speciallægeautorisation
 • Har ledererfaring og gerne lederuddannelse
 • Er fortrolig med økonomistyring og planlægning (er en fordel)
 • Har kendskab til Grønland (er en fordel og vil blive vægtet)

Om os:

 • Vi er borgernes primære sundhedstilbud – og dækker meget bredt
 • Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier
 • Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes

Kontakt: Information om stillingen kan indhentes ved Direktør, Tina Amondsen, på telefon (+299) 54 78 67 eller e-mail tiam@peqqik.gl

Startdato: 1. juni 2023 eller efter aftale.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16
 
Ansættelsesvilkår
Din månedsløn inkl. pension og tillæg vil udgøre ca. 140.000 kr. de første tre år.

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning