Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikariat - Psykolog til Psykiatrisk område i Nuuk

Barselsvikariat, psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Nuuk

Vi søger en psykolog til et barselsvikariat, en fuldtidsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, pr. 1. juli 2020 til og med 10 maj 2021.  

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium

Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år med psykiatriske lidelser i hele Grønland. Ambulatoriet har base på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Børn og unge i det øvrige Grønland ses lokalt på kystrejser og via televideo.  Stillingen inkluderer udredning og behandling af et bredt spektrum af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser.

 

I Grønland har vi ikke behandlingspakker som i psykiatrien i Danmark. Det betyder, at man som psykolog selv varetager tilrettelæggelse af udredning og behandlingsplaner. Det er således en fordel, hvis den nye psykolog ser det som en mulighed og faglig tilfredsstillelse at varetage forskelligartede opgaver, hvor man i samarbejde med den anden børne- ungepsykiatriske psykolog har stor indflydelse og ansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges.

 

Arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien foregår i samarbejde med børne og -ungdomspsykiatrisk konsulenter fra Region Hovedstaden i Danmark og lægerne i psykiatrisk område i Nuuk. Der kommer speciallæge i B&U psykiatri på konsulentrejse flere gange årligt, og der er ugentlig konference via telefon eller Skype med børne- og ungepsykiatrisk konsulent fra Bispebjerg. Dertil er der mulighed for intern og ekstern supervision.

 

Det psykiatriske område, som også inkluderer voksenpsykiatrien, ledes overordnet af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.  

 

Du vil blive en del af den samlede psykologgruppe i psykiatrisk område, som består af i alt 6 psykologer.

Er du interesseret i at blive vores nye kollega, og deltage aktivt i de udviklingsprocesser, der er i gang i psykiatrien og opleve grønlandsk kultur og en storslået natur, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

 

Kvalifikationer

 • Uddannet Cand. Psych. eller Cand. Pæd. Psych.
 • Erfaring fra tidligere arbejde i børneunge-psykiatrien er en fordel, men ikke en forudsætning
 • Overblik og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Lyst og evne til at indgå i et tæt samarbejde med den anden psykolog i B&U ambulatoriet
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde

 

Vi tilbyder dig

 • Et spændende og alsidigt job  
 • At arbejde med telepsykiatri
 • Kystrejser med børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent
 • Gode muligheder for at få medindflydelse på udviklingen af børne- og ungdomspsykiatrien i Grønland.
 • Intern og ekstern supervision og kollegial sparring
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Du kan læse mere om ansættelse i det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo i Grønland. Derudover har sundhedsvæsenet udarbejdet en interaktiv håndbog. Her kan du læse om alt fra skat, geografi, sygehuse og meget mere. Håndbogen kan læses online via: http://mags.datagraf.dk/dgs/4/

Hvis du vil læse mere om Nuuk, se link: http://www.greenland.com/da/destinationer/capital-region/nuuk/

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 16 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen (+299) 547516 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL , eller ledende overlæge Parnûna Heilmann tlf. nr.: (+299) 54 75 15 eller på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 16. juni 2020

Søg denne stilling