Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Assistent til psykiatrien ved Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Er du psykiatriassistent, social- og/eller sundhedsassistent med interesse indenfor det psykiatriske område, så kan du blive vores sommervikar!

 

Vi søger en vikar til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i perioden fra den 15. juni 2018 til og med 30. august 2018.

 

Fokus på patient- og medicinsikkerhed
Psykiatrisk afdeling er en akut modtagerafdeling, der modtager patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og læge. Der er ansat omkring 20 medarbejdere, heriblandt sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af den psykiatriske sygepleje og har fokus på patient- og medicinsikkerhed, kontaktpersonsfunktionen, konflikthåndtering, relationer og netværk, miljøterapi, inddragelse af patienten i behandlingsforløbet og psykoedukation.

 

Du vil blive del af en afdeling som hjælper patienter fra hele Grønland
Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område i Grønland og har til huse på Grønlands Landshospital, Dronning Ingrids Hospital. Psykiatrisk område ledes til dagligt af en områdeledelse. Psykiatrisk område rummer sengeafdelingen A1, psykiatrisk terapi og distriktspsykiatrien i Nuuk. Vi har et velfungerende ambulatorie med læger og psykologer. De har patientforløb med patienter fra hele Grønland, bl.a. via telepsykiatri og en psykiatrisk terapi.   

 

Foruden en central afdeling inden for psykiatrien, så tilbyder vi:

  • God introduktion, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
  • Et alsidigt job med afvekslende arbejdsopgaver.

 

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer i blandede vagter og arbejde hver 2. weekend.

 

Du har interesse i psykiatri og gode samarbejdsevner
Vi har baseret vores arbejde på Sundhedsvæsnet værdier; respekt, omsorg, tillid og faglighed. Vi lægger vægt på, at du kan identificere dig med disse værdier og bidrager til det gode arbejdsmiljø. Herudover søger vi dig, som kan identificere sig med følgende:

  • Har psykiatrisk erfaring eller interesse herfor og gerne specialuddannelse
  • Er pligtopfyldende, robust og engageret
  • Har gode samarbejdsevner
  • Kan skabe god patientkontakt
  • Har lyst og interesse for at lære

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo og leve i Grønland.

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201804202)

 

Ansøgningsfrist: 6. maj 2018

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Cheri-Mae M. Williamson på tlf. (+299) 34 48 00 eller på e-mail: CMWI@PEQQIK.GL.  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.