Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingssygeplejerske til sundhedscenteret i Nanortalik

Kan du lide at arbejde med ledelse kombineret med klinik? – så skal du søge jobbet hos os!

 

Vi mangler en alsidig afdelingssygeplejerske til sundhedscenteret i Nanortalik med start 1. maj 2020 eller snarest muligt, efter aftale.

 

Afdelingssygeplejersken har ansvaret for den daglige ledelse, planlægning, tilrettelæggelse, samt udførelse af sygeplejen, udover den daglige ledelse af personalegruppen.

Personalegruppen består af 1 læge, 3 sygeplejersker, inklusiv Afdelingssygeplejersken, 5 sundhedsassistenter, 2 portører, 1 kontorassistenter, 1 lægesekretær, samt 3 personaler, ansat i de tilhørende bygder, udover vaskeri og afdelingsmedhjælperne.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere. Sygeplejerskerne på sundhedscenteret har tilkaldevagter efter endt dagarbejde.

 

Der arbejdes der på en kontinuerlig udnyttelse af ressourcerne, samt effektivisering af patientforløb. Afdelingssygeplejersken indgår i et ledelsesforum i regionen og der holdes jævnlig møder via Skype.

 

Sundhedscenteret har plads til 8 patienter. Der er 3 tilhørende bygder til Nanortalik by, inklusive bygderne er indbyggerantallet på ca. 1200 personer, hvoraf de cirka 1100 er bosiddende i selve byen.

 

At være ansat både som leder og som sygeplejerske på et sundhedscenter, giver et spændende arbejdsfelt og et par års klinisk erfaring før ansættelse vil være en klar fordel. Du får et tæt samarbejde med regionsledelsen, som kommer på besøg i perioder. Der vil være mulighed for skypemøder med de andre afdelingssygeplejersker i regionen og du vil i forbindelse med din introduktion starte på regionssygehuset i Qaqortoq.

 

Har du lyst til det alsidige arbejde mellem klinik og det administrative, er det her, du skal søge.

 

Ønskede kvalifikationer:

-       Mod på ledelse – kan lide at arbejde alsidig

-       Fleksibel og omstillingsparat

-       Humor og rummelighed

      

Læs om kommunen via www.kujalleq.gl 

Nanortalik er den sydligste by i Grønland, med masser af historik og fantastiske muligheder for fiskeri og vandring for eksempel.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 30 marts 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Mere information om stillingen kan hentes ved Ledende Regionssygeplejerske i Qaqortoq, Inge Kolby Pedersen på telefon 00299 64 76 31 alternativt via mail; ikc@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 30. marts 2020

Søg denne stilling