Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Afdeling K1, ved Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en sundhedsassistent

Vi tilbyder en afdeling med fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø med forskellige kulturelle baggrunde.

Afdeling K1, ved Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en sundhedsassistent fra d. 1. april 2019

Vi har primært ortopædkirurgiske med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten. Der er patienter med knæ- og hofte alloplastik i standardiserede plejeforløb, hvor vi samarbejder tæt med fysio-, ergoterapeuter og i særdeleshed læger.

Vi har øre-næse-hals kirurgiske patienter i akut, elektivt og palliativt forløb. Vi modtager i mindre grad patienter med tandkæbeproblemer.

Herudover behandler vi forskellige sår (decubitus, venøse sår, infektiøse sår, arterioscklerotisk og diabetes sår med amputationsforløb), samt brandsår-forfrysninger, hvilket giver et meget bredt spektrum af diagnoser.

Udover ovenstående specialer varetager vi også patienter som indlægges til observation for commotio eller anden cerebral eller cervikal skade forårsaget af et traume.

Så hvis du har mod på udvikling i en afdeling med bredt speciale, samt højne patientsikkerheden, så er K1 et godt sted for dig.

Plejeformen på afdelingen er gruppepleje, bestående af sygeplejersker og sundhedsassistenter, med tilknytning af sårplejeambulatoriet og modtage akutte patienter.

Vi tilbyder

  • En afdeling med et godt arbejdsmiljø
  • En stilling med mange spændende udfordringer
  • Godt tværfagligt samarbejde med alle i hospitalet
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling, samt udvikling af patientsikkerheden
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening

Vi søger en sundhedsassistent der

  • Har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af specialerne
  • Er kvalitetsbevidst og engageret i udviklingen af faget
  • Har gode samarbejdsevner både monofagligt og tværfagligt
  • Har IT kendskab
  • Kan arbejde i skiftende vagter, primært dag- og nattevagter

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201901051

 

Ansøgningsfrist: d. 22 februar 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Dorthe Møller på telefon (+299) 34 48 67 eller via e-mail på DOMJ@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på telefon (+299) 34 42 14 e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL  

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.