Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Administrativ tovholder med stort kundeservicegen til Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenets Indkøbsafdeling, som hører under Staben for Økonomi, søger en ny kollega til varetagelse af afdelingens landsdækkende ”kundeservicefunktion” og understøttelse af indkøb gennem indkøbsfællesskabet med én offentlig dansk samarbejdspartner.

På baggrund af din sans for struktur, planlægning og overblik arbejder du proaktivt og løsningsorienteret i forhold til sikre driften på Dronning Ingrids Hospital – Du har hjælp af gode kolleger i Nuuk og Aalborg og vores nye indkøbs-og lagersystem automatiserer en del af vores daglige indkøb.

Vi tilbyder:

En stilling med en omskifteligt hverdag og stor driftsmæssig betydning samt god indflydelse på planlægningen af egne opgaver. Al opgaveløsning knyttet til indkøb tager udgangspunkt i et mangeårigt indkøbsfællesskab med én fast offentlig dansk samarbejdspartner, der har oparbejdet stor erfaring med leveringer til Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

 • Behandle kundeservicehenvendelser og varetage daglig kommunikation med kollegerne i Aalborg
 • Understøtte indkøb, indkøbskoordinering og -planlægning
 • Opfølgning på ordre og sikring af leverancer bl.a. via automatisk ordreafgivelse
 • Behandle forespørgsler på sortiment og leveringsmuligheder
 • Fakturabehandling – Kontering og opkrævninger
 • Diverse ad hoc opgaver knyttet til Indkøbsafdelingens arbejdsområde og driftsudfordringer
Vi søger en kollega, som:
 • Har en relevant uddannelse og/eller nogle års erfaring fra en lignende stilling
 • Er udadvendt, opsøgende og logisk tænkende
 • Er typen der naturligt tager ansvar for at opgaver bliver løst og følger ting til dørs
 • Trives med ansvar og en stor kontaktflade
 • Taler og skriver dansk på højt niveau. Dobbeltsproget dansk/grønlandsk er en fordel, men ikke et krav

Vi lægger i høj grad vægt på din personlighed og vores tro på, om du kan løfte eller lære af løfte opgaverne og har en stor portion mod på dette samt mod på at varetage og have ansvar for opgaver, der har stor betydning for driften af Dronning Ingrids Hospital og de øvrige enheder i vores organisation.

Om os:
 • Du bliver en del af en spændende stab i udvikling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og altafgørende i den daglige drift
 • Staben lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af Stabens opgaver og udvikling af Staben generelt. Staben har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kollegaer
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. februar 2023 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: Fredag d. 30. december 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og kan holdes online

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Stabschef for Økonomi, Ann Kelsen, på tlf. (+299) 24 17 46 eller på e-mail: ANKE@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 30. december 2022

Søg denne stilling