Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Udviklingskonsulent

Udviklingskonsulent til Center for National Vejledning
 

 • Vil du være medvirkende til at udvikle vejledningsområdet i Grønland? Vil du gå forrest i at udvikle vejledningsværktøjer til vejlederne, så de kan hjælpe unge med at træffe de rigtige valg for deres fremtid?Center for National Vejledning søger en udviklingskonsulent, som i samarbejde med resten af teamet i Vejlednings- og udviklingsafdelingen i Nuuk arbejder med at udvikle vejledningsområdet. Projektteamet består af 3 udviklingskonsulenter og en afdelingsleder, som du vil referere til.


Centeret er normeret med 19 stillinger med forskellige baggrunde. f.eks. har vi udviklingskonsulenter,  psykologer, psykoterapeuter, kontormedarbejdere med forskellige baggrunde mv. Centret hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Centret har til formål bl.a. at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Desuden har centret studenterrådgivningen, som udfører social og psykologisk rådgivning til studerende.

Vi søger en alsidig, fremsynet og handlekraftig udviklingskonsulent  der kan være landets eneste fuldtids eVejleder, til alle der har spørgsmål om uddannelse. Derudover vil udviklingskonsulenten være ansvarlig for nogle udviklingsprojekter, og skal dermed på en projektlederuddannelse, såfremt dette ikke er erhvervet tidligere.

Derudover vil du indgå i forskellige opgaver, som afdelingen er ansvarlig for fx planlægge, forberede og afvikle netværksmøder, konferencer og seminarer.
Der må forventes en del rejseaktivitet i stillingen både i Grønland og andre lande.

Udviklingskonsulenten skal desuden stå for en del af vejledningen af vejledere på landets forskellige institutioner, så alle er opdaterede omkring de nye muligheder og forandringer.

Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Departementer, der vedrører uddannelse og arbejdsmarked.

Opgaverne for medarbejderen er, at:

 • Projektstyring af udviklingsprojekter i vejledningsområdet
 • Sikre at vejledere i Majoriaq og uddannelsesinstitutioner besidder viden om gældende regler inden for uddannelsesområdet både i Grønland og i Danmark
 • Bistå vejledere med at de fyldestgørende vejleder ansøgere om videre uddannelse
 • Bidrage til at udvikle samarbejdet mellem folkeskole og Majoriaq
 • Bidrage til at Majoriaqs og uddannelsesinstitutionernes brug af IT-reg fungerer hensigtsmæssigt
 • Være med til at planlægge og afholde kurser / workshops
 • Afholde og prioritere netværksmøder
 • Opsøge og afdække problemområder
 • Være med til at udvikle vejledningsmateriale til både uddannelsessøgende, elever, studerende og vejledere
 • Varetagelse af nødvendige ad hoc opgaver i forbindelse med vejledning
 • Evt. være med til at undervise på vejledergrunduddannelsen og dens overbygningsmoduler samt kurser


Generelt forventes det, at medarbejderne:

 • Er selvstændige, opsøgende og konstruktive omkring arbejdsopgaver
 • Er i stand til at samarbejde konstruktivt med alle samarbejdsparter
 • Er gode til at arbejde med teamet om at løse opgaver og udvikle og drive projekter af forskellige karakter
 • Har gerne en VGU, men ikke en betingelse
 • Har erfaring med e-udvikling/IT-kyndig og kan indgå aftaler med eksterne leverandører
 • Har erfaring med nordisk samarbejde, Har et godt kendskab til uddannelsessystemet og er interesseret i vejledning
 • Har overblik og kan arbejde under tidspres i tæt samarbejde med flere departementer, samt er i stand til at samle trådene i en kompleks proces
 • Er åben og udadvendt samt kan tage selvstændig initiativ
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk


Ansøgning og frist:
Har ovenstående vakt din interesse eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Christine Tønnesen på tlf.nr.: +299 346880, e-mail: chto@aqqut.gl

Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest den 14. maj 2021. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende og ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Tiltrædelse pr. 1/7 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes til: Center for National Vejledning, Imaneq 24 B 2. sal/Postboks 4101, 3900 Nuuk eller ovennævntes mailadresse.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning