Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Psykologer søges til vores nationale Studenterrådgivning i Grønland, i afdelingerne

Vi søger lige nu en to psykologer fuld tid. Stillingerne ønskes besat 1. august, 2018 eller efter nærmere aftale. Studenterrådgivningen består af 5 afdelinger over hele landet, med ca. 12 ansatte. De to nye psykologer vil indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, psykoterapeuter, socialrådgiver fordelt på de 5 rådgivninger. Alle ansatte refererer til chefpsykologen for den landsdækkende Studenterrådgivning.

 

Studenterrådgivningen er en del af Center for National Vejledning, NTI. I NTI er der 18 normeringer og vi har forskellige baggrunde, f.eks. har vi vejledere, psykologer, psykoterapeuter, kontormedarbejdere med forskellige baggrunde mv. NTI hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. NTI er sat i verden for at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner.

 

Den landsdækkende Studenterrådgivning er et offentligt tilbud i Center for National Vejledning under Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Der tilbydes gratis støtte til uddannelsessøgende, herunder også personer i Majoriaqforløb. Formålet er bl.a., at støtte de studerende og elever i, at gennemføre deres uddannelse. Som samlet organisation, samarbejder både vejledningen og Studenterrådgivningen sammen i en række opgaver, der alle har til formål, at øge antallet af studerende og elever, der gennemfører deres uddannelser.

 

Er du/I interesseret i at blive vores nye kollega og aktivt deltage i udviklingsprocesserne på uddannelsesområdet ser vi frem til at modtage din ansøgning.

 

Arbejdsområder

Vi er i gang med, at udvikle og tilpasse vores tilbud til vores målgruppe. Ud over samtalebehandling, har vi fokus på forebyggelse, og vi arbejder med at udvikle og etablere workshops i samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner samt at udvikle vores gruppetilbud. Vi forventer at tilbyde både åbne og lukkede gruppetilbud. Vi varetager visitation, rådgivnings- og terapeutisk behandlingsarbejde individuelt og i gruppe. Du skal være indstillet på at udvikle nye tilbud som workshops for studerende og vores kommende webrådgivning.

 

Alle medarbejdere indgår i samarbejdsrelationer med alle vores uddannelsessteder, deres studievejledere samt andre behandlingssteder. Du kan forvente at skulle fortælle om vores tilbud på uddannelsesstederne, andre sektorer og for personer i uddannelse. Da målgruppen er unge og voksne i uddannelse er det en fordel at have kendskab til uddannelses-, det sociale- og sundhedssystem.

 

Vi forventer, at ansøgerne:

 Er uddannet psykolog, gerne med autorisation eller er i gang med autorisationsforløb.

 • Er udadvendt og kan lide opsøgende arbejde
 • Har erfaring med og er interesseret i gruppebehandling, såvel som individuel behandling.
 • Har erfaring med workshops, undervisning og oplæg.
 • Har lyst og evne til tværfagligt samarbejde.
 • Har lyst til udfordrende opgaver og arbejdsforhold i et nyetableret tilbud.
 • Har evt. kendskab til telefon- og webrådgivning.
 • Det er en fordel at være dobbeltsproget grønlandsk/dansk

 

 

Vi tilbyder:

 Mulighed for at gøre en forskel på uddannelsesområdet i Grønland.

 • En stilling der indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder mulighed for kurser.
 • Intern såvel som mulighed for ekstern supervision.
 • Give mulighed for et autorisationsforløb
 • En dynamisk arbejdsplads.
 • Dygtige og engagerede kolleger.

 

 

I Qaqortoq er der et godt psykologfagligt netværk, med ca. 8 psykologer fordelt på kommunen og Selvstyret. Der er allerede et godt samarbejde på tværs af organisationerne. Der er derfor gode muligheder for fagligt fællesskab på tværs af arbejdspladser.

 

I Aasiaat er der med denne stilling 2 psykologer, der har tæt samarbejde med Gymnasiet i Aasiaat, med lokale vejledere og undervisere.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til en til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Tjenestemænd i Staten og ansatte efter en række AC- overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Bolig

Der kan anvises personalebolig efter gældende regler.

 

Ansøgning og frist

Har ovenstående vakt din interesse og ønsker du yderligere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte psykolog Laurids Møller i Qaqortoq.: tlf. +299 590656, eller psykolog, Anne Thrane i Aasiaat, tlf.: +299 383509 samt kontakte chefpsykolog Mette Sonniks tlf. +299 38 36 42. Hvis du ringer fra Danmark, vær opmærksom på tidsforskellen. Når er kl. er 12.00 i DK er den 08.00 her i Grønland.

 

Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest den fredag d. 22. juni, 2018.

Ansøgningen kan sendes til nti@aqqut.gl

 

Der vil være samtaler i uge 26