Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Chefpsykolog

Chefpsykolog søges til den landsdækkende social- og psykologisk rådgivning i Grønland med centralt placering i Center for National Vejledning.
 
Vil du være chef for ca. 12 medarbejdere i den landsdækkende social- og psykologisk rådgivning – i daglig tale Studenterrådgivningen – med placering i Nuuk?
Vil du være med i udviklingen af rådgivnings- og behandlingstilbuddene for alle under uddannelse og borgere i Majoriaq-forløb?
 
Den landsdækkende rådgivning er et offentlig tilbud i Center for National Vejledning under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. 5 rådgivningssteder blev etableret i efteråret 2014, fordelt i de største uddannelsesbyer: Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Det er formålet, at der skal ydes gratis social og psykologisk rådgivning og behandling individuelt og i grupper for uddannelsessøgende.
 
Der er tale om fuldtidstilling, som ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.
 
Der søges en person med stærke faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer.
 
Der er tale om en organisation, hvor udviklingsaspektet må forventes at fylde en del i dagligdagen. Lederen er en central person i udviklingen af den landsdækkende studenterrådgivning. Lederen skal derfor have et solidt kendskab til behandlings-, uddannelses, social- og sundhedssystemet. Chefpsykologen referer til centerlederen for den Nationale Vejledning og indgår i ledergruppen på centret.
 
Ledelsesmæssige opgaver er bl.a.:

 • Personaleansvar for de ansatte på studenterrådgivningen
 • Faglig udvikling og koordinering af den ansattes arbejdsopgaver på studenterrådgivningen
 • Afholdelse af udviklingssamtaler for de ansatte på studenterrådgivningen
 • Medvirke til implementering af tiltag og beslutninger i ledergruppen
 • Udvikling af webrådgivning

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet psykolog med autorisation og evt. specialistuddannelse, gerne med psykiatri erfaring og supervision
 • Har erfaring med og er interesseret i korttidsbehandling
 • Har erfaring med såvel individuel- som gruppeterapeutisk behandling
 • Har en stærk faglig og personlig gennemslagskraft
 • Har ledelseserfaring eller er indstillet på at gennemføre en formel lederuddannelse
 • Har gode samarbejdsevner især på tværfagligt plan
 • Kan agere konstruktivt i et krydsfelt mellem forskelligartede opgaver og behov
 • Har pædagogisk viden, er stærk i kommunikation og formidling
 • Er sikker i brugen af IT-udstyr.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at gøre en forskel for uddannelsesindsatsen i Grønland
 • En stilling som indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Supervision
 • En dynamisk arbejdsplads
 • En arbejdsplads i rivende udvikling
 • Engagerede og dygtige kolleger

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret i svarende til LR 36, som udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723.
 
Der vil i udgangspunkt ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til  til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsespunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl. a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.
 
Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner i DK, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Bolig
Der er ingen personalebolig til stillingen.
 
Ansøgning og frist
Har ovenstående vakt din interesse eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til og kontakte Centerleder for National Vejledning Christine Tønnesen, telefon +299 383640, e-mail: chto@aqqut.gl
 
Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest 15. juni 2018, således at der kan foretages samtale i uge 25.
 
Ansøgning sendes til:
Center for National Vejledning
Imaneq 24B, 2. Sal
Box 4101
3900 Nuuk
Eller til ovennævnte mailadresse.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning