Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Er du vores nye underviser i skønne Sydgrønland?

GUX v./ Campus Kujalleq søger et antal undervisere inden for gymnasiets og GUX’s samlede fagrække samt til eventuel varetagelse af visse interne funktioner. Tiltrædelse vil være med virkning fra 1. august 2019.
På vores nyrenoverede  gymnasieskole vil du komme til at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk skole sammen vores nuværende engagerede undervisere og øvrige medarbejdere.

Nedenstående fag/funktioner, gerne i kombinationer, har særlig interesse:
Grønlandsk, Dansk, Engelsk, Matematik, Kemi, Fysik, Biologi, Science, Historie, Samfundsfag, Musik, Idræt, Psykologi, samt funktioner inden for studievejledning, kursusledelse af vore pædagogikumkandidater og inspektor.

Vi forventer:

  • At du som udgangspunkt har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende uddannelse og gerne i mere end et gymnasiefag.
  • At du er aktivt deltagende i skolens pædagogiske udviklingsarbejde med kolleger og tillige formår at møde eleverne der, hvor de er med en anerkendende tilgang.
  • At du om muligt har undervisningserfaring og også fuld undervisningskompetence i dine fag.
  • At du kan varetage undervisning og eksamination på alle årgange og niveauer i faget.
  • At du i forbindelse med de nævnte funktioner gerne har relevant erfaring og uddannelse.


Det vil desuden være et ekstra plus, hvis du behersker såvel grønlandsk som dansk. Dette gælder særligt i forhold til studievejledning.
Kendskab til det gymnasiale område vil være en fordel. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.
GUX v./ Campus Kujalleq er beliggende i Qaqortoq, den største by i Grønlands sydligste kommune og er omkranset af fjelde og fjorde, der giver masser af muligheder for et spændende og aktivt fritidsliv

Ansøgningsfrist vil være mandag d. 3. juni 2019 kl. 12:00 (I Danmark kl. 08:00)
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Brian A. Johansen, e-mail baj@cak.gl
Der findes endvidere oplysninger om skolen/uddannelsen på vores hjemmeside www.cak.gl samt på www.iserasuaat.gl


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning