Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Stillingsopslag Kullorsuup Atuarfissua søger 2 eller 4 lærere

Avannaata Kommunia søger uddannede lærere til Skolen i Kullorsuaq Stillingen ønskes til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller ved tidlige.

 

 der kan undervise i Grønlandsk, Matematik og Samfundsfag, Biologi, Naturfag derudover er der også brug for undervisere som kan varetage funktioner f.eks. tilsyn med IT og samtaleperson.  Vi søger lærere, der ønsker at:

Arbejds- og ansvarsområder

 • Indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer.
 • Kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle uddannelses-mæssige baggrund.
 • Kunne undervise elever, der for en stor dels vedkommende har socialt udfordrende hjem-meforhold.

 

Kvalifikationer

 • Skal være uddannet lærer.
 • Er pligtopfyldende ift. arbejdsopgaver.
 • Er struktueret og forbereder sig.
 • Er indstillet på at ville samarbejde med undervisere som har forskellige baggrunde.
 • Har god kontakt til elever med særlige behov.

 

Løn- og ansættesesvilkår

Ansættelse sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler. Der vil kunne tilbyde efter aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Dette inderbærer en årlig feriefrirejse for husstanden og et frastrædelsesbeløb på ca. 19.000,00 kr. pr. ansættelsesår. For nyansatte danske lærere vil lønnet undervisning i grønlandske være en del af tjenesten.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat. IMAK.

Vi kan lokalt tilbyde:

 • Gode skolemæssige lokaleforhold.
 • Gode muligheder for kollegialt samarbejde.
 • Husleje på ca. 1.500,00 kr. og en udsigt i millionklassen.

Skolebestyrelsen ønsker et tættere samarbejde mellem skole og hjem. Et sådant samarbejde kalder på kreative løsninger idet hovedparten af hjemmene er traditionelst orienterede og hovedparten ernærer sig ved fiskeri og fangst. Kullorsuaq ligger velplaceret midt i spisekammeret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo. Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 85 elever og ca. 16 lærere. Som den eneste bygdeskole i Vestgrønland afholder vi folkeskelens afgangsprøver.

Børne attest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

 

Kontaktperson

For yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Skoleinspektør Josef Karlsen tlf. 299968933  eller  Viceskoleinspetør Søren Greve tlf. + 299968933 eller email: skolen.kullorsuaq@attat.gl                      

 

Ansøgningsfrist:

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer og CV m.v. skal være HR-afdelingen senest den 3. september 2019.

 

Ansøgninger med vedlagt uddannelsespapirer og CV fremsendes til:

 

HR afdelingen

Avannaata Kommunia, HR-afdelingen Postboks 1023, 3952 Ilulissat eller pr. mail: hr@avannaata.gl