Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Stillingsopslag Afdelingsleder i Socialkontoret i Upernavik

Stillingen som afdelingsleder Avannaata Kommunia opslås bliver ledig til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er administrativt placeret i Upernavik by og skal varetage ansvaret for det sociale område i Upernavik by og dens bygder.

 

Afdelingslederens vigtigste opgaver er:

 • At forestå forvaltningens daglige drift og ledelse på en måde som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau overfor borgerne
 • Lede og fordele arbejdet på afdelingen der omfatter, børne- og ungdomsforsorg, offentlig hjælp, førtidspensioner, ældreforsorg og handicapforsorg,
 • Socialrådgivning og vejledning

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • At borgere der har behov for hjælp får en god betjening
 • At det sociale område administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer
 • I samarbejde med kommunens fagchef på socialområdet at udarbejde forvaltningens bidrag til årsbudgettet
 • Ajourføring og vedligeholdelse af de manuelle rutiner og interne forretningsgange
 • Sikring af et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikring af en forsvarlig sags opbygning og dokumentationsgrad i personsager
 • At sikre et internt informationssystem som sikrer at medarbejderne altid har de oplysninger og data som er nødvendige for at kunne løfte opgaverne tilfredsstillende
 • At sikre medarbejdernes trivsel og faglig udvikling gennem instruktion og intern efter- og videreuddannelser og relevante kurser.

 

Kvalifikationer:

 • Du er en synlig leder
 • Du er ansvarsbevidst
 • Du er god til at samarbejde
 • Du kan træffe beslutninger
 • Du kan motivere medarbejderne
 • Besidder evne til at samarbejde på tværs i forvaltningerne
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Du kan arbejde med regnskab og budgettering som ledelsesværktøj

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der anvises ikke bolig til stillingen.

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Avannaata Kommunia Fg. Servicecenterleder Nuka Johnsen på tlf. +299 70 18 00 eller pr. mail: nujo@avannaata.gl.

 

Ansøgning:

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 25. januar 2019 til:

Avannaata Kommunia

HR-Afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

eller pr. mail til HR@avannaata.gl