Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Skolen i Kullorsuup Atuarfissua har stærkt brug for lærer eller lærerpar

Vi søger lærere, der ønsker at:

  • Indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer: Primært i grønlandsk, matematik, naturfag, samfundsfag, fysik/kemi, personlig udvikling samt de kreative fag.
  • Desuden vil kompetencer i forhold til undervisning af udviklingshæmmede elever også være meget velsete.
  • Indgå i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde.
  • Undervise elever, der for en stor dels vedkommende har socialt udfordrende hjemmeforhold.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler. Der vil kunne tilbydes - efter aftale derom - ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Dette indebærer bl.a.: En årlig feriefrirejse for husstanden og et fratrædelsesbeløb på ca. 19.000 kr. pr. ansættelsesår.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestids punktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

Vi kan lokalt tilbyde:

  • Gode skolemæssige lokaleforhold / velholdt skole (fra 2009).                                                                                   
  • Gode muligheder for kollegialt samarbejde / plads til at tænke og prøve nye veje.
  • Husleje på ca. 1500 kr. -og en udsigt i millionklassen
  • Gode muligheder for friluftsliv/jagt-fiskeri samt træningsmuligheder i skolens multisal.

 

 

Kullorsuaq ligger velplaceret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo.

Kullorsuup Atuarfissua har i det kommende skoleår ca. 80 elever og ca. 16 undervisere, og siden 2009 har vi hvert år afholdt folkeskolens afsluttende prøver.

 

Børneattest:
I henhold til loven skal der hentes børneattest samt straffeattest.

 

Kontakt:
For yderligere oplysninger kan skoleinspektøren Josef Karlsen eller viceskoleinspektøren Søren Greve kontaktes på tlf.: (+299) 968933 eller pr. e-mail: skolen.kullorsuaq@attat.gl

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse og hvis der er andre relevante kompetencer ønskes det også fremført i ansøgningsskemaet samt vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 8. Juni 2020, til:

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postbox 1023
3952 Ilulissat
Eller pr.-mail:  hr@avannaata.gl