Gå til hovedindhold
176

Dette jobopslag er udløbet

Skoleinspektør til Kullorsuaq skole

Har du lyst til at være med til at sikre børn og unge et grundlag for at få en uddannelse i fremtiden? Trives du i en hverdag med mange forskellige faglige udfordringer?

 

På skolen i Kullorsuaq er stillingen som skoleinspektør ledig til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Kullorsuup Atuarfissua er en skole hvor man har fokus på læring og trivsel, udvikling af kerneopgaven, herunder arbejdet med inklusion, for at skabe den bedste skole for eleverne. Kullorsuup Atuarfissua vægter desuden samarbejde med forældrene højt for at nå de overordnede mål. På skolen er der ca. 80 elever og 16 medarbejdere. Og som den eneste bygdeskole i Vestgrønland afholder vi folkeskolens afgangsprøver.

 

Det forventes at du som ansøger:

  • Er uddannet lærer
  • Har erfaring med skoleledelse
  • Er udviklings- og resultatorienteret, initiativrig og energisk
  • Er dobbelt sproget, grønlandsk og dansk

 

Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

 

Øvrige ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fagchef Ane Solveig Hansen tlf. +299 387793, mail: asha@avannaata.gl .

 

Ansøgning sker ved at trykke på "Søg denne stilling"

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021

Søg denne stilling