Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Rehabiliteringsterapeut til førtidspensionsområdet i Ilulissat

Er du sundhedsfagligt uddannet og brænder for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, så vend næsen mod Nord.

Brænder du for rehabilitering, kompetenceudvikling, borgerflow og tværfagligt samarbejde? Har du lyst til at arbejde i en afdeling i udvikling, motiveres du af at skabe udvikling hos borgerne og kan du motivere borgerne til at indgå aktivt i deres egen rehabilitering, så læs videre her:

En stilling som Rehabiliteringsterapeut til førtidspensionsområdet i ved Avannaata Kommunia i Ilulissat er ledig til besættelse 1. Juli 2022 eller nærmere aftale.

Om stillingen
Vi søger en person, der er klar på at løfte og videreudvikle på en ny opgave inden for førtidspensionsområdet, hvor dit kendskab til den menneskelige krop og forskellige lidelser skal kobles op på arbejdsmarkedsrettede vurderinger, hjælpemidler mv.

Vi leder efter en person, som er klar til at understøtte sagsbehandlingen inden for førtidspensionsområdet. Arbejdsområdet vil være kombineret, hvor du både skal kunne kigge på målrettede træningsforløb og hjælpemidler, men som også skal kunne foretage vurderinger af, om et arbejdsområde er kompatibelt med de lidelser, en borger har, og her indgå i dialog med såvel borger som sagsbehandler om muligheder og begrænsninger.

Du vil i samarbejde med sagsbehandlere på førtidspensionsområdet og andre eksterne samarbejdspartnere bl.a. have følgende opgaver og mål i dit job:

 • Sagsbehandle med helhedsorienteret fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem erhvervsrettet rehabilitering
 • Udarbejde arbejdsevnevurderinger og –revurderinger jf. §12-14 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
 • Rådgive øvrige sagsbehandlere omkring, hvordan borgere med nedsat funktionsevne, får de nødvendige støtteforanstaltninger, der kan understøtte tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Koordinere og samarbejde med sundhedsvæsnet og andre samarbejdspartnere i kommunen i forhold til jobprøvning, jobafklaringsforløb og omskoling
 • Ad hoc.

Vi søger en medarbejder, der

 • Er engageret, dynamisk og fleksibel med relevant sundhedsfaglig uddannelse (fx ergoterapeut eller fysioterapeut)
 • Kan arbejde tværfagligt og selvstændigt samt reflektere over egen praksis med henblik på faglig udvikling.
 • Er i stand til at sætte sig ind i og forholde sig til relevant lovgivning.
 • Kan bevare overblik og beslutningsevne samt prioritere opgaver i en travl og foranderlig hverdag
 • Fagligt og menneskeligt kan stå ved dine afgørelser i dialog med borgerne.
 • Er tydelig i din kommunikation - både mundtligt og skriftligt - og evner at skabe gode relationer i mødet med borgeren, de pårørende og samarbejdspartnere
 • Er fortrolig med IT
 • Evt. har erfaring med sagsbehandling.
 • Er både grønlandsk- og dansktalende, men dette er ingen betingelse

Vi tilbyder

 • En organisation med spændende fælles og faglige udfordringer
 • Introduktion og oplæring i relevante arbejdsopgaver
 • Et rummeligt arbejdsfællesskab og et arbejdsmiljø, der er præget af opmærksomhed og et fælles ansvar for både opgaveløsningen og hinandens trivsel
 • Rabatordning til fitnesscenter

 

Det kan til stillingen oplyses
Stillingen er meget bred og beskæftiger sig med alle aldersgrupper. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

Den ugentlige arbejdstid er på 40 timer. Rehabiliteringsterapeuten har kontor sammen med de øvrige sagsbehandlere på førtidspensionsområdet.

Straffe- og børneattest
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. 

 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker ifølge gældende overenskomsten.

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, ligesom til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de gældende regler.

Vil du være med til at gøre en forskel i Avannaata Kommunia?
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fg. Fagchef Anja Jensen pr. mail anjj@avannaata.gl eller telefonisk på +299 387576. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak eller et besøg.

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer, børneattest og straffeattest sendes senest den 03.06.2021 gennem Avannaata Kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger