Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Leder - Handicapbosteder, Ilulissat

Stillingen som leder af handicapbosteder i Avalequt, Inneruulat og Iserfik ved Avannaata Kommunia Ilulissat opslåes til besættelse. Stilling ønskes besat 1. Januar 2022 eller efter nærmere aftale.

Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Ilulissat Socialforvaltning.

Mål for stillingen er følgende:  

 • Mere individuelt skræddersyede og fleksible plejeordninger for beboere i lokale bosteder på handicapområdet.
 • Bedre kvalitet af handicapforsorg.
 • Mere effektivt tilsyn med kvaliteter af behandling og aktiviteter i lokale bosteder på handicapområdet, herunder bedre statusvurdering, planlægning og opfølgning, inklusivt foretagelse af plejetyngdemåling mindst 1 gang pr. år.
 • Forbedring af personalets faglige og personlige kvalifikationer.
 • Tilsyn af driftsudgifter i handicapbostederne, både bokollektiver og beskyttede bosteder.

Ansvar for stillingen:

 • Behandle ansøgninger om visitering til bosteder på handicapområdet sammen med eksterne samarbejdspartnere.
 • Løbende orientering om beboernes forhold til samarbejdsparter.
 • Løbende orientering om status på alle igangsatte pleje- og aktivitetsordningen ved regelmøssig afrapportering.
 • Orienterer løbende om status på alle driftsudgifter og udarbejder statistik om dette.

Ansvar til nærmeste medarbejdere:

 • Vejleder og rådgiver medarbejdere i bosteder på handicapområdet omkring alle problemstillinger der vedrører bostederne.
 • Deltager i teammøder med medarbejdere på handicapområet i socialfdelingen samt efter behov andre sagsbehandledere i afdelingen.
 • Deltager aktivt i reglemæssige telefonkonferencer og netværksmøder med andre ledere af bosteder på handicapområdet i kommunen og sagkyndige i den centrale socialforvaltning.

Særlige krav:

 • Sygeplejerske, fysioterapeut, sundshedsassistent eller lignende.
 • Den administrative linje fra Aqutsisoq og teoritisk ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring fra arbejde på handicapområdet eller ved ældrepleje.
 • Ledelsesmæssig erfaring.
 • Psykisk robust samt empatiske evner.
 • Gode sarmarbejdsevner tværfagligt.
 • Foregangseksempel jf. Dekorumkrav.
 • Gode kommunikationsevner.
 • Helhedsorienteret.
 • Fleksibel.
 • Systematisk og målrettet.
 • Pålidelig, loyal og ansvarsbevidst.
 • Igangsætter og god gennemslagskraft og lydhørhed

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises personalebolig.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Fagchef Familieforvaltning i Ilulissat  Karen Lund Fleischer,  mail klfl@avannaata.gl  eller på tlf.nr.: 38 75 73.

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser samt ren straffeattest skal være i hænde, senest den 7. December 2021 ved at oploade via Avannaata Kommunias hjemmside ”søg denne stilling”.

Ansøgningsfrist: 7. december 2021

Søg denne stilling