Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Koordinator

Børne og unge har højeste prioritet i Avannaata Kommunia. Vi søger derfor en Koordinator for den ny oprettede afdeling for ”Børne- og Unge indsats” pr. 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale. 

 

Afdelingen for Børn- og unge indsats og ligeledes stillingen som koordinator er begge nye, hvorfor det skal udvikles i samarbejde det øvrige personale i Avannaata Kommunias centralforvaltning.

 

I relation til ansvarsområderne er det koordinatorens hovedopgaver at:

 • Indsamling af oplysninger vedr. børn og unges vilkår i Avannaata Kommunia.
 • Kategorisering og prioritering af indsatser.
 • Udvikling af børne- og unge indsatser på tværs af fagområder til forelæggelse for politisk behandling.
 • Planlægning af indsatser for børn og unge for alle steder i Avannaata Kommunia.
 • Udvikling af lands- og kommunalpolitiske målsætninger for at styrke børne- og unge indsatser i Avannaata Kommunia.
 • Udarbejdelse af forslag, implementering og opfølgning af børne- og unge indsatser i Avannaata Kommunia.
 • Opfølgning af politiske beslutninger der vedrører foranstaltninger for børn og unge.
 • Udarbejdelse af mål- og strategier.
 • Udarbejdelse af handlingsplaner for børne- og unge indsatser i Avannaata Kommunia.

 

Vi søger en person med bl.a. følgende personlige egenskaber:

 • Selvstændig
 • En person som har initiativ med henblik på opfølgning af målsætninger
 • En konstruktiv person med erfaring indenfor koordinering
 • En person der kan samarbejde på alle niveauer
 • En person med gode kommunikative evner, såvel internt som eksternt
 • En person med en proaktiv tilgang til udfordringer

 

Personen vi ønsker forestiller vi os har følgende faglige kvalifikationer:

 • Uddannet indenfor fagområdet.
 • Har indgående erfaring og kendskab til Grønland, vores samfundsforhold, sprog og kultur
 • Kan forhandle ved at benytte begge sprog på skrift og tale.
 • Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation
 • Kendskab til relevant lovgivning indenfor fagområdet i Grønland

 

Nærmeste foresatte bliver Direktøren for Fælles Service.

 

Det er vigtigt at være i besiddelse af gode evner til at samarbejde, at være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer samt at kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

 

Der er et krav om, at der skal forevises børneattest.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende Direktør for Fælles Service Bea Mølgaard Lennert på tlf. 94 78 17 / 55 06  69 eller på e-mail: bmle@avannaata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Avannaata Kommunia Kommunia, HR-afdelingen, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller pr. mail til: hr@avannaata.gl senest den 19. februar 2018.

 

Ansøgning sendes til:
Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
hr@avannaata.gl