Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent på Børne,- unge.- og familieområdet til Forvaltning For Familie i Ilulissat

Ved Avannaata Kommunia, Forvaltning for Familie i Ilulissat er en stilling som Konsulent for Børne,- unge og familieområdet ledig til besættelse pr. 1. Marts 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Konsulent for Børne,- unge,- og familieområdet har ingen ledelseskomptence, men er tilsynsmyndighed og konsulent. Direktør for familieområdet vil være din nærmeste foresatte.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Varetager tovholderrollen ifm. Implementering af børn strategi i kommunen.
 • Har ansvar for tilsyn i forbindelse med den tidligere indsats, herunder indsats til vordende forældre (gravide familie).
 • Har ansvar for kvalitetssikring af sagsbehandling, undersøgelser og samtlige hjælpeforanstaltninger på børneområdet.
 • Varetager tilsyn, rådgivning og informationsformidling mht. al sagsbehandling i henhold til regelsæt på børneområdet.
 • Er ansvarlig for tilsyn, rådgivning og informationsformidling mht. alle hjælpeforanstaltning i henhold til børnestøtteloven. Er især ansvarlig for at vejlede familieafdelinger om lovpligtig dokumentation på området.
 • Har særlig tilsyns- og rådgivningsfunktion med børn anbragte i kommunalt formidlet familiepleje og på døgninstitutioner. Sikrer at alle relevante forskrifter og vejledninger følges og at familieafdelingerne foretager regelmæssig vurdering af disse anbringelse og ajourføring af børnenes handleplaner.
 • Varetager tilsyn og rådgivning til afdelingerne vedr. det lokale tværfaglige samarbejde i børnesager og det lokale kriseberedskab vedr. seksuelle krænkelser af børn.
 • Deltager aktivt i sagsbehandling af de mere komplicerede og krævende børnesager (især klagesager i henhold til børneforordningen samt sager vedrørende seksuelle krænkelser og anbringelser uden samstykke).
 • Repræsenterer kommunens behandlingsindsats på børneområdet i forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder selvstyret, døgninstitutioner og diverse myndigheder, NGOer (ikke-statslig organisationer) og frivillige.
 • Overvåger trivsel af lokale medarbejdere på børneområdet, deres arbejdsindsats samt faglig og personlig udvikling. Er tovholder ifm. Organisering af ekstern supervision, seminarer eller uddannelsesindsats på børneområdet.
 • Har overblik over samtlige udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger på børneområdet i kommunen; er tovholder i forbindelse med udarbejdelse af statistik og sparringspartner under budgetlægning på området.
 • Skal tage sig af alle forefaldende ”ad hoc” arbejdsopgaver hvis der er behov for dette, fx pga. sygefravær, ferie eller lignende.

 

 

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse – helst suppleret af faglige kurser på børne- og ungeområdet (eller vilje til at tage således kurser).
 • Anden videregående eller akademisk uddannelse (psykolog, pædagog, jurist el.lign.) – efter behov suppleret af faglige kurser på børne- og ungeområdet eller socialjuraområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

 

Oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør for Familie Aviaja Madsen telefon 38 76 04 e-mail: avma@avannaata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Avannaata Kommunia, senest den 17. februar 2022.

Søg stillingen