Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Indsatsleder til Ilulissat

Avannaata Kommunia søger en samarbejdsorienteret, udadvendt og åben Indsatsleder til det kommunale redningsberedskab i Ilulissat. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Du vil bl.a. få ansvar for følgende områder:

 • Ledelse af den lokale beredskabsindsats i Ilulissat og bygder
 • Ajourføring af lokale beredskabsplaner
 • Uddannelsesansvarlig for hele den lokale grunduddannelse
 • Afholdelse af brandsyn
 • Vedligeholdelse af brandstationens materiel og bygninger
 • Forebyggende indsats for byens og bygdernes indbyggere
 • Sikre effektiv, smidig og forvaltningsmæssig korrekt sagsbehandling
 • Diverse ad hoc opgaver.

 

 Krav til ansøger:

 • Uddannet indsatsleder(by/fly) og gerne med suppleringsuddannelse i brandsyn
 • En naturlig leder der kan skabe respekt om sig selv og beredskabets opgaver internt såvel som eksternt
 • Du er i stand til at give troværdig sparring, såvel opadtil som nedadtil i organisationen
 • Du er en samlende figur, der kan give retning for de forskellige enheder
 • Du har økonomisk flair
 • Skal kunne inddrage personalet på en måde, der giver ejerskab og engagement til trufne beslutninger

 

Personligt skal ansøger:

 • Have gennemslagskraft, men også være lydhør
 • Være resultat- og udviklingsorienteret
 • Kunne håndtere konflikter, når de opstår
 • Være tillidsvækkende, og i stand til at udvise tillid til sine omgivelser

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil ske i henhold til den på klassificeringstidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er p.t. ikke klassificeret hvilket gør, at du vil blive aflønnet via en midlertidig ansættelseskontrakt indtil stillingen klassificeres, såfremt stillingen vil blive klassificeret lavere end den løn du vil få udbetalt, vil der ikke ske modregning bagudrettet. 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest.

Yderligere oplysninger:

Kontakt Beredskabschef Amos Pjettursson på tlf. +299 38 83 00 / +299 38 77 51 eller e-mail ampj@avannaata.gl.

 

Ansøgning mærket ”Indsatsleder Ilulissat” bilagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og straffeattest samt evt. udtalelser skal være kommunen i hænde senest den 25. februar 2019 og skal sendes til:

 

Avannaata Kommunia
HR afdelingen
Boks 1023
3952 Ilulissat

gerne på email: hr@avannaata.gl