Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie søger Konsulent til børn- og unge området

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie søger en konsulent til børn- og unge området snarest 2020 eller efter aftale.

 

Konsulent til børn- og unge området er placeret i Ilulissat.

Konsulentens primære opgave er at rådgive og vejlede sagsbehandlerne i de respektive afdelinger i at udføre et godt sagsbehandling af sager, og sikre at der arbejdes i henhold til de gældende lovgivninger og føre tilsyn med i gangværende sager.

 

Det er vigtigt at man kan arbejde selvstændigt og kan samarbejde med andre. Og da arbejdet kan være udfordrende, er det ligeledes vigtigt at man er psykisk stærk og stabil.

 

Fagchefen på Familieforvaltningen vil være konsulentens nærmeste leder.  

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 

 • Rådgive og vejlede sagsbehandlere igangværende sager
 • Føre tilsyn med igangværende sager i kommunens afdelinger i byerne
 • Kvalitetssikring af beslutningssager inden for børneområdet.
 • Er ansvarlig for formidling af det kvalitetssikrede sager, herunder rådgivning og informationsformidling mht. alle hjælpeforanstaltning i henhold til børnestøtteloven. Er især ansvarlig for at vejlede familieafdelinger om lovpligtig dokumentation på området.
 • Har særlig tilsyns- og rådgivningsfunktion med børn anbragte på døgninstitutioner. Sikrer at alle relevante forskrifter og vejledninger følges, og at familieafdelingerne foretager regelmæssig vurdering af disse anbringelse og ajourføring af børnenes handleplaner.
 • Varetager tilsyn og rådgivning til afdelingerne vedr. det lokale tværfaglige samarbejde i børnesager.
 • Repræsenterer kommunens behandlingsindsats på børneområdet i forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder selvstyret, døgninstitutioner og diverse myndigheder, NGOer (ikke-statslig organisationer) og frivillige.
 • Har overblik over samtlige udgifter i forbindelse med støtteforanstaltninger på børneområdet i kommunen; er tovholder i forbindelse med udarbejdelse af statistik og sparringspartner under budgetlægning på området.
 • Skal tage sig af alle forefaldende ”ad hoc” arbejdsopgaver hvis der er behov for dette, fx pga. sygefravær, ferie eller lignende.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver – gerne suppleret af faglige kurser på børn- og ungeområdet (eller vilje til at tage således kurser).
 • Gerne dobbeltsproget, primært grønlandsk og gerne dansk.
 • Kender de grønlandske forhold, og kulturforståelse

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

 

 

Straffeattest:

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, ligesom tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Oplysninger:

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fungerende direktør i Forvaltningen for Familie Aka Grønvold telefon +299 38 77 41, e-mail aka@avannaata.gl eller fg. Fagchef Aviâja Madsen på telefon +299 38 76 04, e-mail avma@avannaata.gl.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 5. marts 2020.

 

Ansøgningen fremsendes til:

 

Avannaata Kommunia
Att. HR-Afdelingen
postboks 1023
3952 Ilulissat
E-mail: hr@avannaata.gl