Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag – Avannaata Kommunia opslår hermed stillingen som Teamleder for børn – unge og familieområdet i Upernavik 1. august 2022 eller efter nærmere aftale

Teamlederen vil indgå i team med andre sagsbehandler på børn unge og familieområdet i socialafdelingen.  Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Upernavik Familieafdeling.

Ansvarsområder:

 • Teamlederens ansvarsområde er at give løbende orienteringer til Afdelingslederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.
 • Teamlederen vil have ansvar for at lede, råd-og vejlede og føre tilsyn med sagsbehandlerne i deres sagsbehandling inden for børn og unge samt familieområdet med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning i Upernavik og i dennes bygder.
 • Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på.
 • Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og ”Tidligt indsats for gravide familier.
 • Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer.
 • Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budget lægningen inden for børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

 

Stillingen ønskes besat af med følgende kvalifikationer:

 • En socialrådgiveruddannelse – helst suppleret med ledelsesuddannelse og som har ledelseserfaring, eller har vilje til at tage således en lederuddannelse.  Dog kan andre med en rådgivningsuddannelse eller en med pædagoguddannelse – suppleret af flere faglige kurser på det sociale område specielt inden for børn og unge området og på socialjura eller har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen.
 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning.
 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet.
 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring inden for sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte.
 • Psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Stærke ledelseserfaringer.
 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik.
 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav.
 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.
 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen inden for området.
 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel.
 • Diverse ad hoc opgaver.

 

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet på børne- og familieområde, herunder undersøgelser og valg af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn.

Målet på langt sigt er at bidrage til større bevidsthed i samfundet om børnenes tarv og rettigheder samt forældrenes rolle og ansvar.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Straffeattest: 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Borgerforvaltningsleder

Esther Lennert,  mail: esle@avannaata.gl eller på tlf.nr.: 38 79 02.

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 15. juli 2022.

Ansøgning skal ske via Avannaata Kommunias hjemmeside ved at trykke på: “Søg denne stilling”

 

Søg denne stilling