Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag – Afdelingsleder ved Familieafdeling i Upernavik

Stillingen som afdelingsleder ved Familieafdeling ved Avannaata Kommunia opslåes til ansættelse. Stilling ønskes besat 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er administrativt placeret i Upernavik og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder.

 

Ansvarsområder:

  • Vejlede og rådgive samtlige afdelingsledere og medarbejdere, inkl. Bygder
  •  Koordinere tværfaglig samarbejdsgrupper
  • Uddelegering og kontrol diverse opgaver
  • Videregive udmeldninger og oplysninger fra den centrale socialforvaltning, herunder social-udvalgsreferater, nye vejledende sociale ydelsessatser, principper, retningslinjer og arbejsgange
  • Bistå afdelingsledere og sagsbehandlerne i deres faglige og personlige udvikling, personalemøder, årligemedarbejderudviklingssamtaler (MUS) og sørger for at de deltager i alle kurser, uddannelsesforløb, seminarer, konferencer og netværksmøder der er relevante for deres områder
  • Bistå afdelingsledere i de øvrige underafdelinger (Alderdomshjem, Familiehus, Bokollektiv og Hjemmehjælpafdeling.
  • Bidrage aktivt til udarbejdelse af høringssvar vedr. Ny lovgivning på det sociale område.
  • Budgetlægning samt videreforanstaltning af budgetteringer
  • Behandling af personalesager, der vedrører medarbejdere på det sociale område i ; herunder i forbindelse med ansættelser, tilpasning af stillingbeskrivelse
  • Deltager aktivt i regelmæssige telefonkonferencer og netværksmøder med andre afdelingsledere og den centrale ledere på det sociale område.

 

 

Egenskaber:
-       Systematisk og analytisk.
-       Gode ledelsesegenskaber (især i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik)
-       Pålidelig, empatiske evner
-       Foregangeseksempel jf. Dekorumkrav.
-       Gode kommunikatuionsevner
-       Gennemslagskraft og positiv, proaktiv tilgang til opgaverne
-       Er god til at formidle sin viden
-       Psykisk robust, omstillingsparathed
-       Helhedsorienteret, fleksibilitet

 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst for afdelingsledere samt efter relevant uddannelse.

 

Der kan anvises personalebolig, hvor der betales efter gældende regler. Man må påregne med vakantbolig indtil der tildeles bolig.

 

 

 

Straffeattest: 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Borgerforvaltningsleder

Esther Lennert,  mail: esle@avannaata.gl eller på tlf.nr.: 38 79 02.

 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 15. juli 2022.

Ansøgning skal ske via Avannaata Kommunias hjemmeside ved at trykke på: “Søg denne stilling”

Søg denne stilling