Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Fagchef ved Forvaltningen for Familie

Stillingen som fagchef indenfor ved Avannaata Kommunia opslåes til ansættelse. Stilling ønskes besat 1. september 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er administrativt placeret i Ilulissat by og har ansvarsområder indenfor førtidspension, alderspesion og offentlig hjælp.

 

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud:

  • Varetager faglig rådgivning og vejledning til familieafdelingerne, især med hensyn til regnskab, budget og andre økonomiske spørgsmål vedrørende familieområdet, sagsbehandling og andre socialrelaterede opgaver.
  • Bistår familieafdelingerne i deres daglige drift og ledelse af familieområdet, som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau over for borgerne.
  • Sikrer at familieområdet i kommunen administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer.
  • Er medansvarlig for at kommunens politikker på Familieområdet udarbejdes og implementeres.

-       Sørger for at alle indstillinger til socialudvalg fra den lokale socialafdeling bliver videresendt til den centrale socialforvaltning og at indstillingerne indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation.

  • Søger for at alle påbud, udmeldninger og oplysninger fra den centrale Familieforvaltning, kommer til relevante modtagere, og at påbud bliver implementeret.
  • Yder løbende råd og vejledning til familieafdelingerne med hensyn til forbrug på familieområdet, herunder især indhenter månedlige afrapporteringer fra afdelingerne og efter behov ansøgninger om budgetmæssig omplacering eller tillægsbevilling.
  • Yder råd og vejledning med hensyn til udarbejdelse af årsbudget på familieområdet, og er med til at sikre at årsbudgettet løbende revideres, og at bevillingerne overholdes.
  • Er tovholder i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsbemærkninger. Sørger for at feedbacks fra afdelingerne i forbindelse med udarbejdelse af regnskabs- og budgetbemærkninger bliver drøftet i den centrale forvaltning for familie og indstillet til politisk behandling.

 

Kvalifikationer:

·      At du er socialrådgiveruddannet – gerne suppleret af faglige kurser på økonomi- og socialjuraområdet (eller vilje til at tage således kurser).

·      Bredt social- og familiefaglig kendskab og ledelseserfaring på det sociale- og familieområde, især på økonomiområdet og ved juridisk tilsyn.

·      Ledelseserfaring og/eller godt kendskab på økonomiområdet i den kommunale forvaltning.

·      Ledelseserfaring og/eller godt kendskab på administration på det sociale- og familieområde.

 

Egenskaber:

-       Systematisk og analytisk.

-       Stærke ledelsesegenskaber (især i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik)pålidelig

-       God kendskab indenfor budget og økonomistyring.

-       Gennemslagskraft og positiv, proaktiv tilgang til opgaverne

-       Er god til at formidle sin viden

-       Psykisk robust

-       Omstillingsparathed

-       Helbredsorienteret

-       Fleksibilitet

 

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomster mellem kommunen og relevante organisationer der har ret til at indgå overenskomst aftaler.

 

Der stilles bolig til rådighed.

 

Det er påkrævet at man ved ansættelsen stiller tilfredsstillende oplysninger om sit straffeattest samt børneattest. Når disse af ansøger med godkendelse er blevet underskrevet skal arbejdsgiver efterfølgende indhente disse hos Rigspolitiet.

 

Der kan hentes yderligere oplysninger vedrørende stillingen hos Direktør for Famile Aviâja Madsen tlf. 38 76 04 eller pr. e-mail: avma@avannaata.gl.

 

Ansøgningen skal sammen med oplysninger om uddannelse samt oplysninger om tidligere ansættelser, uddannelsespapirer m.m. skal være i hænde senest 25. august 2021 hos HR-afdelingen, og skal sendes til:

 

Avannaata Kommunia
Att. HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Eller via mail: E-mail: hr@avannaata.gl