Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Evap Atuarfia søger lærer

Grønlands nordligste bygde skole med 1-7 elever, 1.-7.klasse, så er chancen der til 1. august 2021 eller efter aftale.

Evap Atuarfia, Siorapaluk. Avannaata kommune, søger 1 lærer.

Lærere til yngstetrin og mellemtrin, i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk, Matematik, Naturfag, Religion og filosofi, Samfundsfag, personlig udvikling, idræt, musik og Lokale valg.

Vi forventer, at du:
- Er seminarieuddannet lærer, eller tilsvarende.
- Er dygtig og engagerede lærer.
- Er samarbejdsvillige med elever, forældre, kollegaer og ledelse.
- Er god til at se muligheder
- Er positiv indstillet

Vi kan tilbyde dig:
- Dejlig skole, hvor skolen er en pæn størrelse.
- En skole med udvikling med IPad undervisning
- Få nogle ansvar for funktioner, så man får erfaringer.
- Boligbidrag 
- Årlige feriefrirejse er med i ansættelsen. (Særlig vilkår, min. 3 år)
- Spærret konto minimum 3år.
- Natrenovation betalt fra arbejdsgiver.

Bolig:
Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende regler. for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse vil ske efter særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og IMAK.

Børneattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen sendes til Avanersuup Atuarfia senest 20.juni 2022

Sådan søger du:
Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig ansøgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage dem med.

 Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf.: 00299 972817
E-mail: dano@avannaata.gl og skolens hjemmeside www.avaatu.gl


Ansøgning sendes til:
Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Eller pr. mail: hr@avannaata.gl