Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Borgerforvaltningsleder

Avannaata Kommunia i Qaanaaq er stillingen som Borgerforvaltningsleder ledige.

 

Du skal være vores primusmotor i kommunens bestræbelser på udvikling på det ansattes personlige og faglige kompetencer i Qaanaaq og dens bygder, samt en sikring og god service. Stillingen som Borgerforvaltningsleder er ledig til besættelse pr. 1. juli 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Du bliver ansvarlig for blandt andet, at:
·      Udvikle og implementere borgerservicefunktionen i Qaanaaq, i samarbejde med medarbejderne, kollegaer i samme funktion i andre byer.
·      Være personaleansvarlig i Qaanaaq samt tilhørende bygder i samarbejde med det øvrige ledere i byen.
·      Sikre, at de til enhver tid gældende personalepolitiske retningslinjer og aftaler overholdes i kommunens institutioner.
·      Sikre, at borgerne ydes en god service i henhold til deres rettigheder jf. lovgivning inden for de serviceydelser som kommunen yder.
·      Sikre en kompetent og korrekt service af områdets borgere, herunder lokale virksomheder, institutioner og myndigheder.
·      Sekretær for Lokaludvalget og Thulefond.
·      Være ansvarlig for lokale råd, nævn, bestyrelser og deslige der berøring med kommunen.
·      Sikre bidrag til og deltage i tværgående ledelsesfora, og regelmæssig møder med chefgruppen.
·      Kontakt til kommunens virksomheder i byen.
·      Ansvarlig for budgetlægning, budgetopfølgning og afrapportering, i henhold til gældende procedure på området.
·      Udføre Ad hoc samt projektopgaver.
·      Sikre koordinering af opgaver mellem stabsfunktioner og servicefunktionerne samt internt koordinering mellem servicefunktionerne.
·      Sikre implementering af den til enhver tid gældende kompetenceplan samt kontrol og opfølgning på denne.

 

Vi søger en person med bl.a. følgende personlige egenskaber:
·      Selvstændig.
·      En person som har initiativ med henblik på opfølgning af målsætninger.
·      En konstruktiv person med erfaring inden for koordinering.
·      En person der kan samarbejde på alle niveauer.
·      En person med gode kommunikative evner, såvel internt som eksternt.
·      En person med en proaktiv tilgang til udfordringer.

 

Personen vi ønsker forestiller vi os har følgende faglige kvalifikationer:
·      Uddannet inden for fagområdet og gerne ledelsesmæssigt erfaret
·      Har indgående erfaring og kendskab til Grønland, især Nordgrønland, samfundsforhold, sprog og kultur.
·      Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk).
·      Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation.
·      Kendskab til relevant lovgivning inden for fagområdet i Grønland
·      Ledelseserfaring og kundskab.
·      Grundigt kendskab til grønlandske personaleforhold.

 

Nærmeste foresatte bliver Økonomidirektøren og det skal også bemærkes, at stillingen fortsat skal udvikles i samarbejde med ledelsen, hvor du kan få indflydelse.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Det skal bemærkes at der kan være længere ventetid på anvisning af personalebolig.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter vil ansættelsesmyndigheden rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Økonomidirektør Dorthe Løvstrøm Mathiesen på tlf. 38 76 02 eller på e-mail: dolo@avannaata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være os i hænde senest den 7. juni 2022, og skal sendes gennem Avannaata Kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger ved at trykke på ”søg denne stilling” ved opslaget.