Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Avannata Kommunia søger Direktør for Læring

Avannaata Kommunia søger en Direktør for Forvaltningen for Læring der med erfaring inden for ledelse i det offentlige.

 

Stillingen der er placeret på Avannaata Kommunias hovedkontor i Ilulissat, med den administrerende direktør som nærmeste overordnede, ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring, meget gerne i et politisk ledet organisation, samt et grundigt kendskab til grønlandske forhold, især Nordgrønland, hvor forholdet omkring 27 beboede steder fordrer kendskab til de særlige problematikker et spredt beboelsesmønster giver.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring. Det er ønskeligt at du er uddannet indenfor folkeskoleområdet, da du skal være i stand til at formidle og kommunikere på et menneskesprog.

 

Stillingen ansvars- og kompetenceområde:

Stillingen indebærer ansvaret for:

 • Udarbejdelse af forretningsgange for ansvarsområdet.
 • Udarbejdelse af strategier og politikker vedrørende de omfattede områder.

Bidrag til det politiske system:

 • Sekretær for Udvalget for Læring
 • Ansvarlig for kontrakten til eksterne samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse af udkast til politik og strategi til politiske udvalg.
 • Udarbejdelse af revision af kompetenceplaner til politisk beslutning.

Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

 • Deltagelse i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.
 • Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og den øvrige direktion på kompetenceområderne.

Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:

 • Personaleansvarlig for områdets samlede stabsfunktion.
 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes.
 • Ansvarlig for, at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.
 • Ansvarlig for en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre

 

Kvalifikationer:

 • Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation.
 • Kompetencegivende uddannelse inden for undervisningsområdet i bred forstand
 • Tilsvarende relevant uddannelse med særlig fokus på ledelse og strategi.
 • Ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige og/eller private sektor.
 • Kendskab til grønlandske forhold, hvor kommunens 27 bosteder fordrer kendskab til de særlige udfordringer et spredt bosætningsmønster giver.
 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.
 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.
 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.
 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.
 • Samarbejdende på alle niveauer.
 • God humor og højt humør.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen ligger på lønramme 39/40 vil udgøre cirka kr. 66.000,00 pr. måned, med en dertil hørende pensionsordning.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. Administrerende Direktør Nick Nielsen, telefon 38 76 05 eller pr. mail: nick@avannaata.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 31. januar 2020.

 

Ansøgninger med vedlagt uddannelsespapirer, CV og med oplysning om referencer fremsendes til følgende mail adresse: således: hr@avannaata.gl.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest.

 

Ansøgninger der sendes via posten bedes fremsendt til følgende adresse:

 

Avannaata Kommunia,
Att. HR-afdelingen,
Postboks 1023
3952 Ilulissat.
hr@avannaata.gl 

 

 

Avannaata Kommunia dækker et areal på 522 kvadratkilometer på størrelse med Frankrig. Der bor 10.700 indbyggere i kommunen, som er fordelt på 27 bosteder. Kommunen har 1.400 ansatte.