Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Avannata Kommunia søger Direktør for Forvaltningen for Familie

Avannaata Kommunia søger en Direktør for Forvaltningen for Famile der med erfaring inden for ledelse i det offentlige, skal have ekstra stor fokus i reorganiseringen af kommunens socialområde.

 

Stillingen der er placeret på Avannaata Kommunias hovedkontor i Ilulissat, med den administrerende direktør som nærmeste overordnede, ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring, meget gerne i et politisk ledet organisation, samt et grundigt kendskab til grønlandske forhold, især Nordgrønland, hvor forholdet omkring 27 beboede steder fordrer kendskab til de særlige problematikker et spredt beboelsesmønster giver.

 

Stillingens ansvars- og hovedopgaver:

 • Bidrag til det politiske system:
 • Direktøren er sekretær for Avannaata Kommunias Socialudvalg.
 • Direktøren skal udarbejde udkast til politikker og strategier inden for ansvarsområdet til det stående udvalg, samt
 • Udarbejde og revidere kompetenceplaner på området til politisk beslutning.
 • Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:
 • Deltager i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.
 • Sparringspartner og rådgiver for den administrerende direktør, udvalgsformand og øvrig direktion på ansvarsområderne.
 • Overordnet ledelse af ansvarsområdet.
 • Ansvarlig for budgettet for ansvarsområdet, herunder en mere præcis budgetlægning på socialområdet.
 • Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:
 • Personaleansvarlig for den samlede stabsfunktion på området, på ca. 20 ansatte.
 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes på ansvarsområdet.
 • Ansvarlig for at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.
 • At sikre en ensartet kompetent, korrekt og mere individuel og fleksibel service på socialområdet.

 

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres ved henvendelse i HR-afdelingen.

 

Kvalifikationer:

 • Relevant erfaring inden for ledelse, projektledelse og strategi.
 • Længerevarende ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige sektor.
 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.
 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.
 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.
 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.
 • Samarbejdende på alle niveauer.
 • God humor og højt humør.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen ligger på lønramme 39/40 vil udgøre cirka kr. 66.000,00 pr. måned, med en dertil hørende pensionsordning.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. Administrerende Direktør Nick Nielsen, telefon 38 76 05 eller pr. mail: nick@avannaata.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 31. januar 2020.

 

Ansøgninger med vedlagt uddannelsespapirer, CV og med oplysning om referencer fremsendes til følgende mail adresse: således: hr@avannaata.gl.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest.

 

Ansøgninger der sendes via posten bedes fremsendt til følgende adresse:

 

Avannaata Kommunia,
Att. HR-afdelingen,
Postboks 1023
3952 Ilulissat.
hr@avannaata.gl 

 

 

Avannaata Kommunia dækker et areal på 522 kvadratkilometer på størrelse med Frankrig. Der bor 10.700 indbyggere i kommunen, som er fordelt på 27 bosteder. Kommunen har 1.400 ansatte.