Gå til hovedindhold
180

Avannaata Kommunia søger jurist til HR & LØN

Til ansættelse pr. 1. august 2022 eller efter aftale.

 

Har du lyst til at opleve den skønne natur i og omkring Ilulissat, og har du mod på et job med spændende udfordringer? Hvis du kan svare ja til begge dele, så skal du læse videre her.

 

Avannaata Kommunia søger en stærk og kompetent jurist til tidsbegrænset ansættelse i 1 ½ år, eventuelt med mulighed for forlængelse. Stillingen er placeret i HR & LØN-afdelingen i Ilulissat.

 

HR & LØN-afdelingen søger en jurist til tværgående og koordinerende opgaver, og som kan bidrage til HR & LØN-afdelingens servicering og rådgivning i forbindelse med bl.a. ansættelse og generel sagsbehandling inden for alle afdelingens områder. Som afdelingens jurist bliver du en vigtig medspiller for de øvrige ansatte i afdelingen og må forvente et bredt spektrum af opgaver. Du vil skulle referere til Fagchefen for HR & LØN-afdelingen.

 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling af henvendelser fra f.eks. fagforeninger
 • Juridisk rådgivning, implementering og sagsbehandling i relation til de forskellige overenskomster
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med afskedigelsessager, herunder partshøring, samtaler m.m.
 • Juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kommunens nye personalepolitik
 • At understøtte og bidrage til udviklingen af HR & LØN-afdelingen samt Sekretariatet med gode ideer, juridiske løsninger og muligheder
 • Juridisk rådgivning og medvirken ved udarbejdelse af svarnotater til fagforeninger og andre
 • At medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel sagsbehandling også i ledelsessekretariatet
 • Juridisk rådgivning af og sparring med Fagchefen i HR & LØN-afdelingen samt ledelsessekretariatet

 

Vi håber du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • er uddannet cand.jur., men er du cand. merc. jur. eller har du en anden relevant akademisk uddannelse kan du også komme i betragtning
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
 • er god til at formulere dig, både mundligt og skriftligt
 • har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • har kendskab til grønlandske forhold eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse
 • er diplomatisk og serviceminded
 • har humoristisk sans

 

Vi tilbyder

 • Et ansvarsfuld job med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En god omgangstone og gode kolleger
 • Et fleksibelt arbejdsmiljø med god tværfaglig sparring

 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i overensstemmelse med den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

 

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler, bl.a. størrelse ud fra antallet af familiemedlemmer. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der i begyndelsen kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Fagchefen for HR & LØN-afdelingen: Najaaraq Eliassen nael@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 41 eller mobil (+299) 496462. Husk: der er 4 timers tidsforskel mellem Danmark og Grønland.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. sendes til nael@avannaata.gl og skal være HR-afdelingen i hænde senest 26. juni 2022.

https://www.avannaata.gl/ledige-stillinger/soeg-stilling?sc_lang=da&VID=110522-1