Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia søger en koordinator for kulturelle arrangementer i Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat

Avannaata Kommunia søger en koordinator for kulturelle arrangementer i Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat til ansættelse pr. 15. juli 2020 eller efter nærmere aftale

 

Koordinatoren for kulturelle arrangementer i Kulturhuset Sermermiut nærmeste foresatte er lederen af Forvaltningen for Sundhed & Fritid

 

Stillingen indebærer til dels følgende arbejdsopgaver: Koordinering af arrangementer i forbi-ndelse med officielle besøg, koordinering af børnedagen, nationaldagen, 1. Advent samt jule-træsarrangementet den 24. december, koordinering af kulturelle arrangementer samt andre arrangementer der har tilknytning til kulturlivet, planlægning og arrangering af ovennævnte.

Koordinatoren af arrangementer i Kulturhuset Sermermiut skal regne at have skiftende arbejdstider.

 

Arbejdsopgaverne samt ansvarsområderne er til dels:

  • Planlægning af den årlige handlingsplan, samt udfærdigelse af redegørelser
  • Administrativ arbejde, beskæftigelse af regninger, efterlevelse af budgettet, foretage ansøgninger hos diverse fonde
  • Konsulentvirksomhed for kulturelle foreninger i byen samt afholde vedvarende kon-takt til kulturelle foreninger musikere samt folk der arbejder inden for kulturen i byen
  • Foretagelse af tiltag der har til øje for forøgelse af fritids tilbud samt realisering af disse
  • Koordinatoren har status som værende kontaktperson for husflidskunstnere, skuespil-lere samt musikere
  • Deltage i at sprede kendskabet samt fremhævelsen af sportshallen og kulturhuset Ser-mermiut i Ilulissat
  • Deltagelse under månedlige møder for medarbejderne i sportshallen og kulturhuset Sermermiut i Ilulissat samt arbejde tæt sammen med medarbejderstaben

 

Vi ønsker at du har følgende kompetencer:

Har erfaring i en lignende stilling samt at du skal kunne arbejde med flere opgaver ad gangen og skal kunne foretage planlægning har ledelsesegenskaber, skal kunne koordinere arrange-menter samt stå for arrangementer og vi ønsker ligeledes at du er god til at kunne kommunike-re med alle. Vi har behov for at ansætte en imødekommende, som er fleksibel med udførslen af arbejdet, stabil, der med sine gode egenskaber til at skabe netværk samt engagement bræn-der for at videreudvikle kulturlivet.

 

Det er vigtigt at vedkommende skal kunne være god til at samarbejde med alle vores forskellige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere samt, skal kunne bevare roen med at udføre alle opgaver under stressende arbejdsvilkår, der kan samarbejde med dobbelt sproget partnere. Du skal minimum kunne bruge et andet fremmedsprog end dansk, helst engelsk, det er dog ikke et ultimativt krav.

 

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter at Avannaata Kommunia har afhentet påkrævede fyldestgørende straf-feattest samt børneattest fra relevante myndigheder med samtykkeerklæring fra ansøger. Af-lønning sker i henhold til overenskomsten mellem Grønlands Selvstyre og den berettige fagbe-vægelse som er berettiget til at forhandle løn og ansættelsesforhold.

I forbindelse med ansættelsen følger et personalebolig, dette efterleves i henhold til gælde-nde regelsæt vedrørende forsikring / husleje. Ved betalt rejse samt bohaveflytning ved til og fratrædelse sker i henhold til gældende regler.

 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan hentes hos lederen af Sundhed & Fritid i Ilu-lissat Aviaq Henson Sikemsen, telefon 38 55 76 eller: avsi@avannaata.gl. Se også kommunens hjemmeside www.avannaata.gl.

 

Ansøgning:

Ansøgningen med oplysninger om uddannelsespapir tidligere ansættelser, uddannelsesbevi-ser m.v. skal sendes senest 9. juli 2020 til HR afdelingen og skal adresseres til:

 

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl