Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia søger Direktør til Forvaltningen for Teknik

Avannaata Kommunia søger en kompetent person til en stilling som direktør for Forvaltningen for Teknik til ansættelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er placeret ved centraladministrationen, hvor din nærmeste chef er den Administrerende Direktør, derudover forventes en tæt samarbejde med de øvrige fagdirektører.

 

Du bliver en del af en direktion, hvis samlede opgaver er, implementering af den nye struktur, udarbejde oplæg til politikker og strategier i forhold til det politiske visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere, samt at sikre at den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af medarbejdere.

 

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring. Du behøver hverken at være ingeniør eller tekniker, men du skal være i stand til at formidle og kommunikere teknisk svært materiale på et menneskesprog.

 

Avannaata Kommunia har ca. 10.690 indbyggere, der bor spredt i 4 byer og 23 bygder.

 

Avannaata Kommunias centraladministration ligger i Ilulissat. Ved Ilulissat ligger den verdensberømte isfjord, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste og som hvert år trækker mange turister til området. Byen har også uddannelsesinstitutionerne: Social Pædagogisk Seminarium og Majoriaq.

 

 

Stillingens ansvars- og hovedopgaver:

 • Bidrag til det politiske system:

-        Sekretær for Udvalget for Teknik.

-        Ansvarlig for kontakten til eksterne samarbejdspartnere, styring på servicekontrakter.

-        Udarbejde udkast til politikker og strategier indenfor ansvarsområdet til det stående udvalg, for teknik og miljø.

-        Udarbejde og revidere kompetenceplaner på området til politisk beslutning.

 • Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

-        Deltager i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder.

-        Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og øvrig direktion på ansvarsområderne.

-        Overordnet ledelse af ansvarsområdet.

-        Ansvarlig for budgettet for ansvarsområdet.

 • Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:

-        Personaleansvarlig for den samlede stabsfunktion på området.

-        Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes på ansvarsområdet.

-        Ansvarlig for at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet.

-        At sikre en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre og kontraktstyrede områder.

 

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres ved henvendelse i HR-afdelingen.

 

 

Kvalifikationer:

 • Relevant erfaring indenfor på ledelse, projektledelse og strategi.
 • Har kompetence eller er uddannet indenfor teknik, såsom ingeniør.
 • Har relevant videregående uddannelse, mest indenfor ledelse, også indenfor planlægning, og handlemåde.
 • Ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige og/eller private sektor.
 • Grundigt kendskab til grønlandske forhold, hvor kommunens 27 bosteder fordrer kendskab til de særlige udfordringer et spredt bosætningsmønster giver.
 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.
 • Kultur- og menneskeforståelse, herunder fokus på de specielle forhold der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund.
 • Sprogligt behersker grønlandsk, engelsk og dansk.
 • Gode kommunikationsevner, eksternt, såvel som internt.
 • Samarbejdende på alle niveauer.
 • God humor og højt humør.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrerende Direktør for Avannaata Kommunia Nick Nielsen, telefon 38 76 05 eller pr. mail: nick@avannaata.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 5. juni 2020.

 

Ansøgninger med vedlagt uddannelsespapirer, CV og med oplysning om referencer fremsendes til følgende mail adresse: således: hr@avannaata.gl

 

Ansøgninger der sendes via posten bedes fremsendt til følgende adresse:

 

Avannaata Kommunia,
Att. HR-afdelingen,
Postboks 1023
3952 Ilulissat.