Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia søger AC-fuldmægtig

Ledelsessekretariatet i Avannaata Kommunia søger en AC-fuldmægtig til ansættelse pr. 1. juni 2020 eller snarest efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Centraladministrationen i Ilulissat.

 

Ledelsessekretariatet er ansvarlig for den daglige sekretariatsbetjening af kommunalpolitikere og direktører, og har til opgave at være tovholder for kvalitetssikring, korrekturlæsning og administration af politiske dagsordener m.v. Som AC-fuldmægtig kommer du til at være med til at styrke viden, kvalitet og udvikling i Ledelsessekretariatet.

 

Om stillingen
Som AC-fuldmægtig bliver du en del af Ledelsessekretariatet.

 

Sekretariatet har en koordinerende funktion i forhold til sager fra Borgmestersekretariatet, kommunalbestyrelsesmedlemmer, bydebestyrelser, de lokale udvalg og direktionen. Sekretariatet har dermed en tæt relation til borgmesteren, direktionen og andre samarbejdspartnere i og uden for kommunen.

 

AC-fuldmægtig refererer til Sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver
Dine opgaver og funktioner:

 • betjening af kommunale politikere og direktionen sammen med sekretariatet
 • kvalitetssikring, korrekturlæsning og administration af politiske dagsordener fra kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg
 • medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel myndighedsbehandling
 • optimering af arbejdsgange
 • indgå i projekter og konkrete tiltag
 • generelle ad hoc opgaver

 

Kompetencer og kvalifikationer
Som vores nye AC-fuldmægtig forventer vi, at du:

 • har en kandidat uddannelse eller tilsvarende
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
 • er god til at formulere dig på grønlandsk og dansk både mundligt og skriftligt
 • har stærke analytiske kompetencer og har et højt fagligt niveau
 • har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • i samarbejde med sekretariatet eller selvstændigt kan løse de forskellige opgaver

 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og bolig-standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatschef Nuka S. Nathanielsen nuna@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 08.

 

Ansøgningsfrist
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 1. juni 2020.

 

Tiltrædelse
Efter 1. juni 2020.

 

Ansøgningen sendes til:
Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Eller pr. E-mail: hr@avannaata.gl