Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia i Ilulissat søger Fagchef for Anlæg, byplanlægning og areal- og byggesags myndighed 

Stillingen som Fagchef for Anlæg, byplanlægning og areal- og byggesagsmyndighed er ledig til besættelse pr. 1. november 2023 eller efter nærmere aftale. Interesserede opfordres hermed til at søge. 

 

Arbejds- og ansvarsområder: 
Avannaata Kommunia søger en erfaren fagchef til anlæg-, plan- og arealområdet. Kommunen har i de seneste år haft stort fokus på byggeri. Du vil således som fagchef være med til at præge udviklingen i kommunen og medvirke aktivt til realisering af kommunens anlægsprojekter og udviklingsplaner.  

Du bliver en del af Forvaltning for Teknik og Miljø på over 300 medarbejdere i Nordgrønland, hvoraf ca. 24 sidder på hovedkontoret i Ilulissat. Som fagchef bliver du nærmeste leder for 12 ansatte fordelt i anlægsafdelingen, planafdelingen og arealafdelingen.  Du får således et bagland til at sparre med og løse opgaver sammen med. Fagchefens nærmeste foresatte er Direktør for Teknik og Miljø. Derudover vil du dagligt samarbejde med stabschefen og de andre fagchefer i forvaltningen.  

Til stillingen søges en person, der naturligt tager et stort ansvar for egne projekter, og formår at udvikle dine medarbejdere samt styrke samarbejdet med samarbejdspartnere og borgere. 
Du har et godt kendskab til byggeriets faser, og har dokumenteret erfaring i styring og ledelse af byggeprojekter. 

 
 

Arbejdsopgaver:  

·       Du skal i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger sikre en fremadrettet og velovervejet udførelse af de opgaver, der hører under området, herunder varetagelse af nye anlæg. Du vil være ansvarlig for, at alle godkendte anlægsopgaver løses fra udbud til ibrugtagning.  Du vil herunder have ansvaret for at budgettet bliver overholdt.  

·       Du skal i samarbejde med medarbejdere sikre en effektiv myndighedsbehandling af areal- og byggesagsansøgninger. Dette skal ske gennem en stadig øget digitalisering og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsprocedure. Gennem konkrete, detaljerede arbejdsprocedure skal der ligeledes sikres et smidigt samarbejde mellem det centrale og de decentrale enheder.   

·       Du skal i forhold til gældende lovgivning sikre en fremadrettet og helhedsorienteret lokalplanlægning. Dette skal ske ved fokus på åbenhed, målrettet formidling og inddragelse af kommunens borgere. Du vil som fagchef have ansvaret for udarbejdelse af nye kommuneplantillæg, eller opdatere planerne i det i omfang der er behov for det. 

·       Du skal ud fra budgetrammen og de politisk beslutninger udarbejde budgetforslag for anlægsområdet. Du skal ligeledes udarbejde indstillinger til Udvalget for Teknik, og tage fast del i udvalgsmøderne.   

 

Faglige kompetencer:  

·       Du har en relevant uddannelse inden for byggebranchen eksempelvis ingeniør, konstruktør, arkitekt eller lignende. 

·       Du har ledelseserfaringer. 

·       Du er struktureret og forstår at koordinere dine afdelingers opgaver 

·       Du har gerne erfaring for at arbejde i en politisk styret organisation. 

·       Du har erfaringer inden for byggebranchen. 

·       Du har erfaringer med projektledelse. 

·       Du har kendskab til planloven. 

·       Du har kendskab til projektplanlægning- og gennemførelse, herunder tid, økonomi og kvalitet 

·       Du har kendskab til kontrahering med bygherre, underentreprenører og leverandører 

·       Daglig sparring og koordinering med den øvrige del af projektteamet 

·       Økonomistyring- og rapportering 

Da du er fagchef for flere områder, forventes det ikke at du er ekspert i alle dele af fagområderne. Det forventes dog, at du er i stand til at sætte dig ind i de resterende områder, så du kan træffe faglige og kvalificerede beslutninger.  

 

Personlige Kvalifikationer: 

·       Du er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation 

·       Du er god til at motivere dine ansatte og bakke dem op, når det er nødvendigt 

·       Du er god til at tage beslutning og er samtidigt omstillingsparat. 

·       Du forstår at navigere i en forvaltning med flere nationaliteter og kulturelle baggrunde  

·       Du har forståelse for det grønlandske samfund

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation. 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Avannaata kommunia Direktør for Teknik og miljø Karl Madsen. Tlf. 38 77 18 eller pr. mail kmad@avannaata.gl  

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 24. september 2023., og skal sendes gennem Avannaata kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger ved at trykke på ”søg denne stilling” ved opslaget.  

Der vil blive afholdt samtale i uge 39 med henblik på ansættelse pr 1. november 2023 eller efter nærmere aftale.