Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie i Ilulissat søger Konsulent til Handicapområdet

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie søger en Konsulent til Handicapområdet pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

 

Avannaata Kommunia foretager tiltag på en mærkbart og gavnlig virkning over for borgerne. Derfor er der en masse udvikling med tiltag på det kulturelle, sport, fritid og med tidlig indsats samt forebyggelsesområder, med helhed på Avannaata Kommunias borgere og udvikling.

 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering.

Indgår i team med økonomisk konsulent på handicapområdet og samtlige sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer på handicapområdet i afdelingerne, hvor din nærmeste chef er Fagchef på socialområdet.

 

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på handicapområdet, herunder især i forbindelse med omfattelse af handicapforordningen og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

 

Arbejds- og ansvarsområder:

  • Sørger for at de indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører handicapområdet bliver behandlet først i lokale teammøder og møder i lokale tværfaglige udvalg og videresendt til socialdirektørens sekretær og/eller fagchefen.
  • Socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger der er foretaget centralt i handicapsager bliver videresendt til de lokale afdelinger og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.
  • Orienterer løbende om sit samarbejde med afdelingerne og eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle handicapsager og foranstaltninger på handicapområdet.
  • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til de lokale socialafdelinger vedrørende mistanker om omsorgssvigt af handicappede børn, herunder vold i familier og seksuelle krænkelser. Sammen med konsulenten på børneområdet fører tilsyn med at underretningerne bliver behandlet lokalt af relevante sagsbehandlere. Orienterer om resultater af de undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører omsorgssvigt af handicappede børn.
  • Orienterer løbende om status på alle verserende undersøgelser ifølge med ansøgninger om omfattelse af handicapforordningen.
  • Bidrager med rådgivning til personalemæssige spørgsmål på handicapområdet i kommunen; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingsbeskrivelser, osv.
  • Er tovholder for telefonkonferencer og netværksmøder med sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer i afdelingerne og den økonomiske konsulent på handicapområdet i den centrale socialforvaltning.
  • Diverse ad hoc opgaver.

 

Kvalifikationer:

  • Socialrådgiver – gerne suppleret af faglige kurser på handicapområdet (eller vilje til at tage således kurser). 
  • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, ligesom tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fungerende direktør i Forvaltningen for Familie, Aka Grønvold, +299 38 77 41, eller via e-mail aka@avannaata.gl og koordinator Hanne Siegstad, på telefon +299 38 77 33, eller via e-mail hans@avannaata.gl.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 14.december 2019.

 

Ansøgningen fremsendes til:

 

Avannaata Kommunia,

Att. HR-Afdelingen

 postboks 1023

 3952 Ilulissat

Eller pr. E-mail: hr@avannaata.gl