Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie i Ilulissat søger Konsulent til Ældreområdet

Avannaata Kommunia Forvaltningen for Familie søger en Konsulent til Ældreområdet pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

 

Avannaata Kommunia foretager tiltag på en mærkbart og gavnlig virkning over for borgerne. Derfor er der en masse udvikling med tiltag på det kulturelle, sport, fritid og med tidlig indsats samt forebyggelsesområder, med helhed på Avannaata Kommunias borgere og udvikling.

 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering.

Indgår i team med ledere af lokale ældreinstitutioner og nøglepersoner på ældre – hjemmehjælp og hjemmehjælpsområdet, hvor din nærmeste chef er Fagchef på Socialområdet.

 

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på Ældreområdet, herunder især i forbindelse med omfattelse af gældende lovgivning på området og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Sørger for at de indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører ældreforsorgsområdet bliver behandlet først i lokale teammøder og visitationsgrupper.
 • Sørger for at indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører ældreforsorgsområdet bliver videresendt til socialdirektørens sekretær og/eller fagchefen. Søger for at socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger der er fortaget centralt i sager der vedrører ældreforsorgsområdet bliver videresendt til lokale afdelinger og ældreinstitutioner og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.
 • Orienterer løbende om sit samarbejde med afdelingerne, ældreinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle sager og foranstaltninger på ældreforsorgsområdet.
 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til de lokale socialafdelinger vedrørende eventuelle uregelmæssigheder på ældreforsorgsområdet. Sammen med ældreinstitutioners ledelse og lokale afdelingsledere fører tilsyn med at underretningerne bliver undersøgt og vurderet lokalt. Orienterer om resultater af det undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører uregelmæssigheder på ældreforsorgsområdet og bistår socialafdelingens ledelse, ledelse i lokale socialafdelinger og ledelse på ældreforsorgsområdet til at træffe beslutninger om forbedringer, herunder evaluering af eventuelle personalesager der kan opstå pga. undersøgelserne.
 • Orienterer løbende om status på alle verserende sager der vedrører visitering til ophold på ældreinstitutioner, herunder ansøgninger fra andre kommuner om visitering af ældre fra Avannaata Kommunia og ansøgninger om visitering af ældre fra Avannaata Kommunia til ophold på ældreinstitutioner i andre kommuner.
 • Orienterer løbende om statistik på ældreforsorgsområdet i kommunen, herunder især antal sengepladser, bemanding, udgifter og plejetyngde på ældreinstitutioner (inkl. aflastning) og ældrekollektiver, antal ældreboliger og statistik på dagtilbudsområdet for ældre og hjemmehjælpsområdet i kommunen.
 • Bidrager med rådgivning til personalemæssige spørgsmål på ældreforsorgsområdet i kommunen; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingsbeskrivelser, osv.
 • Er tovholder for telefonkonferencer og netværksmøder med ledere af ældreinstitutioner, ældrekollektiver og hjemmehjælpskoordinatorer i kommunen samt økonomiske fuldmægtige ansvarlige for ældreforsorg i den centrale socialforvaltning.
 • Er parat til at bistå ledelsen med tackling af forefaldende arbejdsopgaver i hele den centrale socialforvaltning ved behov.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver – gerne suppleret af faglige kurser på handicapområdet (eller vilje til at tage således kurser).
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, ligesom tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de gældende regler.

 

Oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fungerende direktør i Forvaltningen for Familie, Aka Grønvold, +299 38 77 41, eller via e-mail aka@avannaata.gl og koordinator Hanne Siegstad, på telefon +299 38 77 33, eller via e-mail hans@avannaata.gl.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 14.december 2018.

 

Ansøgningen fremsendes til:

 

Avannaata Kommunia,

Att. HR-Afdelingen

 postboks 1023

 3952 Ilulissat

Eller pr. E-mail: hr@avannaata.gl