Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder ved socialforvaltningen i Uummannaq

Stillingen som afdelingsleder ved Avannaata Kommunia opslåes til ansættelse

pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.

Stillingen er administrativt placeret i Uummannaq by og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder.

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud:

 • Vejleder og rådgiver samtlige mellemledere i afdelingen, især omkring sagsbehandling vedr. Sociale ydelser / økonomisk sagsbehandling.
 • Deltager i løbende teammøder med relevante mellemledere og økonomiske sagsbehandlere i socialafdelingen.
 • Fordeler og konteollerer opgaver der vedrører sagsbehandling på det sociale område.
 • Søeger for at alle påbud, udmeldninger og oplysninger fra den centrale socialforvaltning, herunder socialudvalgsreferater, nye vejledende satser, principper, retningslinjer og arbejsgange samt pålæg om evt. Besparelser eller øndringer i allokering af ressourcer, kommer til relevante mellemledere og sagsbehandlere og at påbud bliver implementeret hurtigst muligt.
 • Formidler mellemledernes og sagsbehandlernes feedback, bemaærkninger, kritik samt ideer og ønsker tilbage til den centrale socialforvaltning og socialudvalg.
 • Sørger for at økonomisk fuldmisk fuldmægtig foretager opkrævning på alle former for brugerbetaling (herunder forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn).
 • Sørger for at al korrespondance fra eksterne samarbejdspartnere og myndigheder (herunder især klagemyndig) kommer til relevante mellemledere og sagsbehandlere samt efter behov vejleder sine medarbejdere i hvordan de kan forholde sig til den korrespondance i overensstemmelse med gældende retsregler samt kommunens politik og retningslinjer.
 • Sørger for at alle mellemledere og sagsbehandlere bliver orienteret løbende om alle nye love på det sociale område og lovforslag der bliver sendt i høring. Inkluderer medarbejdernes feedbacks i sin bedrag til udarbejdelse af høringssvarene.
 • Bistår mellemlederne og sagsbehandlerne i deres faglige og personlige udvikling, især holder jævnligt personalemøder, årligemedarbejderudviklingssamtaler (MUS) og sørger for at de deltager i alle kurser, uddannelsesforløb, seminarer, konferencer og netværksmøder der er relevante for deres områder.

 

Ansvar overfor den nærmeste fremsatte:

 • Sørger for at alle indstillinger tila socialudvalg fra den lokale socialafdeling (herunder sociale institutioner) bliver videresendt til den centrale socialforvaltning og at indstillingerne indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation.
 • Sørger for at alle socialudvalgs beslutninger bliver udført af relevante sagsbehandlere i afdelingen.
 • Bidrager aktivt til udarbejdelse af høringssvar vedr. Ny lovgivning på det sociale område.
 • Følge med alle sociale udbetalinger i og afrapporterer månedligt om regnskabsmæssig status på det sociale område i I samarbejde med relevante mellemledere sørger for at der bliver foretaget alle nødvendige ompostering, omplaceringer og besparelser samt hvis nødvendigt søger i god tid om nødvendige tillægsbevillinger.
 • Er tovholder i forbindelse med bughetlægning på det sociale område i og i revision af buggettet. Sørger for at alle relevante mellemledere og sasbehandlere bidrager aktivt til bughetlægningen.
 • Orienterer løbende om al relevant statistik på set sociale område i.
 • Bidrager aktivt til behandling af personaledager der vedrører medarbejdere på det sociale område i ; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelserm tilpasning af stillingbeskrivelse, etc.
 • Er tovholder for den centrale socialforvaltning mht. Alle klagesager og har ansvar for at relevante sagsbehandlere afsender den nødvendige dokumentation der kan bedrag til hurtig sagsbehandling af klagesagerne.
 • Deltager aktivt io regelmæssige telefonkonferencer og netværksmøder med andre afdelingsledere og den centrale ledere på det sociale område.

 

Egenskaber:

 • Systematisk og analytisk.
 • Stærke ledelsesegenskaber (især i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik)pålidelig
 • Empatiske evner
 • Foregangeseksempel jf. Dekorumkrav.
 • Gode kommunikatuionsevner
 • Gennemslagskraft og positiv, proaktiv tilgang til opgaverne
 • Er god til at formidle sin viden
 • Psykisk robust
 • Omstillingsparathed
 • Helbredsorienteret
 • fleksibilitet

 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden under klassificering. Der er mulighed for ansættelse på særlige åremål.

 

Der kan til stillingen ikke kunne anvises personalebolig.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør for sociale anliggender, arbejdsmarked og forebyggelse ved Avannaata  Kommunia Ane Louise Løvstrøm, mail anll@avannaata.gl

 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia, HR afdeling, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, senest den 27. maj 2018 eller til denne mail:

hr@avannaata.gl