Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder - Socialforvaltningen, Ilulissat

Stillingen som afdelingsleder ved Avannaata Kommunia opslåes til ansættelse. Stilling ønskes besat 1. December 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er administrativt placeret i Ilulissat by og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder.

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud:
-      Vejleder og rådgiver samtlige mellemledere i afdelingen.
- Deltager i løbende teammøder med relevante mellemledere og sagsbehandlere i socialafdelingen.
-      Fordeler og kontrollerer opgaver der vedrører sagsbehandling på det sociale område.
-      Søger for at alle påbud, udmeldninger og oplysninger fra den centrale socialforvaltning, herunder socialudvalgsreferater, nye vejledende satser, principper, retningslinjer og arbejsgange samt pålæg om evt. Besparelser eller ændringer i allokering af ressourcer, kommer til relevante mellemledere og sagsbehandlere og at påbud bliver implementeret hurtigst muligt.
-      Formidler mellemledernes og sagsbehandlernes feedback, bemærkninger, kritik samt ideer og ønsker tilbage til den centrale socialforvaltning og socialudvalg.
-      Sørger for at al korrespondance fra eksterne samarbejdspartnere og myndigheder (herunder især klagemyndig) kommer til relevante mellemledere og sagsbehandlere samt efter behov vejleder sine medarbejdere i hvordan de kan forholde sig til den korrespondance i overensstemmelse med gældende retsregler samt kommunens politik og retningslinjer.
-      Sørger for at alle mellemledere og sagsbehandlere bliver orienteret løbende om alle nye love på det sociale område og lovforslag der bliver sendt i høring. Inkluderer medarbejdernes feedbacks i sin bedrag til udarbejdelse af høringssvarene.
-      Bistår mellemlederne og sagsbehandlerne i deres faglige og personlige udvikling, især holder jævnligt personalemøder, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og sørger for at de deltager i alle kurser, uddannelsesforløb, seminarer, konferencer og netværksmøder der er relevante for deres områder.

Ansvar overfor den nærmeste fremsatte:
-      Sørger for at alle indstillinger til socialudvalg fra den lokale socialafdeling (herunder sociale institutioner) bliver videresendt til den centrale socialforvaltning og at indstillingerne indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation.
-      Sørger for at alle socialudvalgs beslutninger bliver udført af relevante sagsbehandlere i afdelingen.
-      Bidrager aktivt til udarbejdelse af høringssvar vedr. Ny lovgivning på det sociale område.
-      Følge med alle sociale udbetalinger i og afrapporterer månedligt om regnskabsmæssig status på det sociale område i I samarbejde med relevante mellemledere sørger for at der bliver foretaget alle nødvendige ompostering, omplaceringer og besparelser samt hvis nødvendigt søger i god tid om nødvendige tillægsbevillinger.
-      Er tovholder i forbindelse med budgetlægning på det sociale område i og i revision af budgettet. Sørger for at alle relevante mellemledere og sasbehandlere bidrager aktivt til budgetlægningen.
-      Orienterer løbende om al relevant statistik på set sociale område i.
-      Bidrager aktivt til behandling af personaledager der vedrører medarbejdere på det sociale område i ; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingbeskrivelse, etc.
-      Er tovholder for den centrale socialforvaltning mht. Alle klagesager og har ansvar for at relevante sagsbehandlere afsender den nødvendige dokumentation der kan bedrag til hurtig sagsbehandling af klagesagerne.
-      Deltager aktivt i regelmæssige telefonkonferencer og netværksmøder med andre afdelingsledere og den centrale ledere på det sociale område.

 

Egenskaber:
-      Systematisk og analytisk.
-      Stærke ledelsesegenskaber (især i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik)pålidelig
-      Empatiske evner
-      Foregangeseksempel jf. Dekorumkrav.
-      Gode kommunikationsevner
-      Gennemslagskraft og positiv, proaktiv tilgang til opgaverne
-      Er god til at formidle sin viden
-      Psykisk robust
-      Omstillingsparathed
-      Helbredsorienteret
-      Fleksibilitet

 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden under klassificering.

 

Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de enhver tid gældende regler.

 

Oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fagchef for familie Karen Lund Fleischer, på telefon +299 38 75 73, eller via e-mail klfl@avannaata.gl.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være i hænde senest den 1. november 2021.

Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Søg denne stilling