Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

2 Sagsbehandlere for børne- og familieområde, Uummannaq

Avannaata Kommunia i Uummannaq søger 2 sagsbehandlere for børne- og familieområdet til ansættelse snarest eller efter nærmere aftale.

Sagsbehandlerens nærmeste foresatte vil være afdelingslederen.

 

Opgaver og ansvarsområder:

 • Fører aktiv opsøgende tilsyn med de forhold børn lever under i kommunen og underretter om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp til et barn (pga. omsorgssvigt eller handicap) eller til en gravid kvinde. Er især opmærksom på risikofamilierne og på sin skærpet indberetningspligt når det gælder situationer hvor et barn kan have behov for hjælp.
 • Modtager henvendelser og yder rådgivning der vedrører børn og unge og deres familier.
 • Foretager undersøgelser på børneområdet i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere i tværfagligt samarbejde.
 • Sammen med teamlederen vurderer nødvendighed for anvendelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge, herunder tildeling af støttepersoner, anbringelser uden for hjemmet og efterværn.
 • Indstiller ansøgninger om valg af hjælpeforanstaltninger på børneområdet til teammøder /handleplansmøder. I samarbejde med teamlederen udarbejder indstillinger om dette til tværfagligt udvalg. I samarbejde med teamlederen og afdelingslederen udarbejder relevante indstillinger til socialudvalg.
 • Fører aktiv opsøgende tilsyn med de børn der er anbragte i familiepleje i kommunen, herunder bidrager til at der opretholdes jævnligt kontakt med børnenes plejefamilier, og så vidt muligt biologiske forældre og andre pårørende.
 • Fører hensyn med og fungere som sagsbehandler for de børn der er anbragte på døgninstitutioner eller befinder sig på efterskoleophold uden for kommunen, herunder opretholder kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.
 • Iværksætter og kontrollere de tiltag der bliver aftalt i forbindelse med ophør af anbringelse (dvs. efterværn), så der tages hånd om barnets eller den unge personers fremtid.
 •  I samarbejde med økonomisk fuldmægtig på socialafdelingen ser om udbetaling af økonomisk støtte til udgifter, der følger af hjælpeforanstaltninger besluttede i henhold til børneforordningen.
 • I samarbejde med økonomisk fuldmægtig på socialafdelingen ser om opkrævning af forældrebetaling og indstiller ansøgninger om fritagelse.
 • Deltager aktivt i beredskab vedr. seksuelle krænkelser af børn.
 • Fungerer som sparringspartner for personaler i bygder angående sagsbehandling på børneområdet.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Skal tage sig af alle forefaldende ”ad hoc” arbejdsopgaver hvis der er behov for dette, fx pga. sygefravær, ferie eller lignede.

 

 

 

 

 

 

Kvalifikationer:

 • Har en relevans uddannelse.
 • Har lyst til at arbejde inden for børne- og familieområde.
 • Arbejdsomt, der ikke har narko eller alkoholproblemer.
 • Dobbeltsproget sproget, grønlandsk og dansk, der dog ikke er et ultimativt krav.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan ikke anvises bolig til rådighed, men vi kan tilbyde hjælp.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattester, denne indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter ansøgerens underskrift.

Kontakt:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til  Fg. Afdelingsleder , Julie M. Jakobsen på telefon +299 38 78 22  eller mail: jumj@avannaata.gl

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer, børneattest og straffeattest sendes senest den 5. december  2019 til:

 

 

Avannaata Kommunia

Att. HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

 

E-mail: hr@avannaata.gl