Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

QA-Testere (Grønland)

Applause er en virksomhed, der samarbejder med verdens mest kendte mærker for at sikre, at deres software opfylder deres kunders behov og forventninger. Vi anvender kraften i uTest, vores samfund på 500.000 globale testere, til at udføre tests i den virkelige verden og derefter videresende vores testeres feedback til vores klienter for at hjælpe med at forme et mere innovativt og fejlfrit digitalt landskab.

Til dette projekt er vi på udkig efter mennesker i Grønland med teknisk / QA erfaring (eller en vilje til at lære) til at udføre betalingsinstrumenttestning og funktionel / udforskende test for at hjælpe med at støtte lanceringen af ​​en streamingabonnementstjeneste.

En del af testningen vil være på tilmeldingsprocessen på forskellige enheder (du tester på enheder, du har). Vi har en lang liste over enheder, vi skal dække. For den anden del af testen vil du verificere brugeroplevelsen gennem tilfælde af sanitetstest, efterforskende test og validering af bredden og hyppigheden af ​​brugerrapporterede problemer. Der vil være regelmæssige testomgange, og du vil have mulighed for masser af test. Under lanceringen er udbetalingen dobbelt så meget som det normalt er.

Deltagerne tester på enheder, du har - mobile enheder, tablets, pc'er, smarte tv'er, spilkonsoller og set-top-bokse. Vi har en lang liste over enheder, vi skal dække. Der vil være regelmæssige testomgange i mindst en uge, da de tester gennem lanceringen og derefter udfører vedligeholdelsestest.

Hvis du ikke har forudgående QA-erfaring, byder vi dig stadig velkommen til at deltage, da vi har træningsrunder, du kan deltage i, før den faktiske testning begynder.

Hvis du er interesseret, skal du bruge følgende link for at kvalificere dig til denne unikke mulighed.

https://www.utest.com/signup/streaming-service-payment-eu?utm_campaign=14455&utm_medium=social&utm_source=sermitsiaq&utm_content=&utm_term=

 

QA Testers (Greenland)

Applause is a company that partners with the world’s most recognizable brands to ensure their software meets the needs and expectations of their customers. We employ the power of uTest, our community of 500,000 global testers, to perform real-world tests, and in turn, relay our testers’ feedback to our clients to help shape a more innovative and flawless digital landscape.

For this project, we are looking for people located in Greenland with technical/QA experience (or a willingness to learn) to perform payment instrument testing and functional/exploratory testing to help support the launch of a streaming subscription service.

Part of the testing will be on the signup process on different devices (you will be testing on devices you have). We have a long list of devices we have to cover. For the other part of testing, you will be verifying the user experience through sanity test cases, exploratory testing, and validating the breadth and frequency of user-reported issues. There will be regular test cycles and you will have the opportunity for lots of testing. During the launch, the payout is double what it normally is.

Participants will be testing on devices you have - mobile devices, tablets, PCs, smart TVs, gaming consoles, and set-top boxes. We have a long list of devices we have to cover. There will be regular test cycles for at least a week as they will be testing through the launch and then performing maintenance testing.
If you do not have prior QA experience, we still welcome you to participate as we have training cycles you can participate in before the actual testing begins.

If interested, please use the following link to qualify for this unique opportunity.


https://www.utest.com/signup/streaming-service-payment-eu?utm_campaign=14455&utm_medium=social&utm_source=sermitsiaq&utm_content=&utm_term=