Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Centerleder til Allorfik

Til Allorfik, det nationale Center for behandling af afhængighed, søger vi en dygtig centerleder til ansættelse 1. april 2020 eller efter aftale.
Centerlederen refererer til Departementschefen i Departement for Sundhed.

Centerlederens ansvar
Centerlederen varetager den daglige ledelse af Allorfik, herunder personaleansvaret i Videncentret i Nuuk og i de lokale behandlingscentre. Centerlederen har budgetansvar iht. Finanslovens ramme for Allorfik.

Centerlederens opgaver
Centerlederen sikrer koordinering af den samlede indsats mod afhængighed, herunder at der sker en systematisk indsamling af data til den nationale behandlingsdatabase, at der udarbejdes retningslinjer for visitering, behandling og efterforløb, og at der sker evaluering af indsatsen, information og formidling omkring behandling af afhængighed. Centerlederen har derudover opgaven med at sikre tværsektoriel koordinering og samarbejde med offentlige og private arbejdspladser om behandling for afhængighed.

Centerlederen skal sikre monitorering, evaluering og effektmåling af afhængighedsindsatsen, ligesom uddannelsesaktiviteter, supervision og udvikling inden for området skal sikres. Derudover skal centerlederen sikre samarbejde med forskningscentre og interesseorganisationer.

Vi forventer, at du har

  • en relevant uddannelse på master/kandidatniveau
  • gennemført en af Allorfik udbudt uddannelse til rusmiddelbehandler
  • ledelseserfaring og gode samarbejdsevner
  • viden om og erfaring med behandling af afhængighed
  • kendskab til det grønlandske samfund

Allorfik består af fem lokale centre, et center pr. kommune, og af Videncenter om Afhængighed i Nuuk. Hver lokalcenter har 4-7 medarbejdere og på Videncentret er der syv medarbejdere.

Du kan få mere om stillingen ved at kontakte Departementschef Tine Pars tlf. +299 34 50 00 lokal 6625, mail: tine@nanoq.gl eller Keun Hwang, +299 34 66 87, mail: keun@allorfik.gl

Ansøgningsfrist:
21. februar 2020
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning